گزارش ماه ژوئن «آکادمي هنر و علوم آمريکا» که توسط ۴۱ نفر از دانشمندان و پژوهشگران این آکادمی در پاسخ به درخواست نمايندگان دو حزب كنگره آمريكا، ايجاد سپاه فرهنگي را يکي از مهمترين دست آورد‏ها دانسته است.

هدف اين سپاه ترويج سواد فرهنگي و انتقال علوم انساني به جوامع و گروه‏ هاي مختلف به وسيله فعالان داوطلب و با ايجاد گروه‏هاي مطالعه، برگزاري کلاس ها، سخنراني ها، سفرهاي علمي به موزه ها، سالن‏ هاي نمايش و اماکن تاريخي مي‏ باشد.
طبق گزارش جديد (ماه ژوئن) «آکادمي هنر و علوم آمريکا» سياست‏ هاي جامع و قوي در حمايت از آموزش و پژوهش‏ هاي علوم انساني و علوم اجتماعي نياز مبرم و حياتي امنيت، پيشرفت‏ه اي اقتصادي، مدني و ديپلماتيک آينده آمريکا مي‏ باشد.

اين گزارش ۶۰ صفحه‏ اي در پاسخ به درخواست نمايندگان دو حزب كنگره آمريكا «سناتور لامر الكساندر» نماينده جمهوري خواه ايالت تنسي، «سناتور مارك وارند» نماينده دموكرات ويرجينيا، «تام پتري» نماينده جمهوري خواه ويسكونسين و «ديويد پرايس» نماينده دموكرات كاروليناي شمالي درباره ده اقدام مهمي كه كنگره، حكومت‏ هاي ايالتي، دانشگاه‏ ها، مؤسسات، اساتيد و فرهيختگان، بانيان امور خيريه و ديگران هم اكنون بايد انجام دهد تا به برتري ملي، علمي و آموزشي در علوم انساني و علوم اجتماعي و به اهداف بلند مدت فكري و اقتصادي ملي در جهت تقويت جامعه مدني و موفقيت در ديپلماسي فرهنگي در قرن ۲۱ مي‏ باشد.

درحالي که در چين و کشورهاي اروپايي توجه فزاينده‏اي به آموزش علوم انساني و علوم اجتماعي به عنوان محرک ابتکار و همبستگي اجتماعي وجود دارد، اين گزارش بيان مي‏ کند توجه و سرمايه گذاري در اين بخش اغلب به نفع رشته‏ هاي علوم تجربي و مهندسي، کاهش يافته است. اما اين گزارش بيان مي‏ کند رشته‏ هايي همچون تاريخ، زبان، ادبيات و اخلاق براي ايجاد نيروي کار رقابتي و شهروندان آگاه نياز مبرم مي‏ باشد.

اين گزارش که توسط ۴۱ نفر از دانشمندان، پژوهشگران، هنرمندان، فعالان امور خيريه، رهبران اقتصادي و فرهنگي با عنوان (The Heart of the Matter) منتشر شده است، چندين دستور را به منظور افزايش توانايي و دسترسي به علوم انساني در يک نماي کلي ارائه داده است تا دانش، مهارت‏هاي ضروري براي پيشرفت در قرن ۲۱، ايجاد ابتکار و نوآوري، پرورش جامعه رقابتي و آماده کردن ملت آمريکا براي رهبري جهاني را مهيا سازد.

در اين گزارش افزايش حمايت‏هاي مالي از نهادهاي فدرالي مانند «موقفه ملي علوم انساني» و «بنياد ملي علوم» درخواست شده است زيرا اين دو نهاد حمايت‏هاي مالي بسيار مهمي از پژوهش ‏هاي علوم انساني و علوم اجتماعي انجام داده‏اند. اين گزارش بيان مي‏کند مطالعات آکادميک تخصصي نه تنها مبناي نظام آموزشي گسترده مي‏باشد بلکه گاهي براي حيات ملي نياز مبرم است، همچنان که ديديم پس از حادثه يازده سپتامبر تخصص علمي در زبان، فرهنگ و تاريخ جهان عرب نياز حياتي امنيت ملي شد.

براي ترويج مشارکت گسترده در علوم انساني اين گزارش به شدت از مشارکت بخش ‏هاي خصوصي و دولتي، رشته‏ هاي آکادميک و تمام سطوح آموزشي حمايت و پشتيباني مي‏کند. براي مثال در اين گزارش آمده است همکاري گسترده آموزگاران مقاطع ابتدايي و متوسطه با رهبران آموزش عالي و نهادهاي فرهنگي براي تاسيس دوره تحصيلات علوم انساني ۱۲ساله ضروري است تا پتانسيل‏ هاي لازم براي راه کارهاي حل مشکل، تحليل ‏هاي انتقادي براي آموزگاران دوره‏ هاي ابتدايي و متوسطه به منظور تخصص در علوم انساني را فراهم کند.

گزارش(The Heart of the Matter) در جايي ديگر بيان مي‏کند ضروريست دانشمندان علوم انساني و علوم اجتماعي با دانشمندان فيزيک و علوم زيستي همراه شوند تا چالش هاي بزرگ قرن همچون امنيت جهاني، مسائل اخلاقي برخواسته از فناوري‏ هاي نوين و فراهم کردن آب و هواي سالم، غذا، بهداشت، انرژي و آموزش جهاني را حل کنند.

اين گزارش با تاکيد بر اين موضوع که گسترش و غني سازي علوم انساني فراتر از کلاس‏ هاي مدرسه و دانشگاه‏ ها مي‏ باشد، نقش موقوفه ملي علوم انساني و ۵۶ شوراي ايالتي علوم انساني در اين بين را بسيار مهم ارزيابي کرده است.


اين گزارش ايجاد سپاه فرهنگي را يکي از مهمترين دست آورد‏ها دانسته است. هدف اين سپاه ترويج سواد فرهنگي و انتقال علوم انساني به جوامع و گروه‏ هاي مختلف به وسيله فعالان داوطلب و با ايجاد گروه ‏هاي مطالعه، برگزاري کلاس ها، سخنراني ها، سفرهاي علمي به موزه ها، سالن‏ هاي نمايش و اماکن تاريخي مي‏ باشد.

گزارش مذکور تاکيد مي‏ کند چالش‏ هاي بازار جهاني و جغرافياي سياسي قرن ۲۱ نيز نيازمند شهرونداني آگاه با تاريخ، زبان، رسوم و باورهاي گروه ‏هاي مختلف فرهنگي است.

«لامر الکساندر» سناتور ايالت تنسي در مجلس سنا گفت: آمريکا نه با يک قوميت بلکه با مجموعه‏ اي مشترک از آرمان ها و اصولي شناخته مي‏ شود که اين کشور را علي رغم تمام قوميت ها، فرهنگ‏ ها و گرايش ‏هاي مذهبي گوناگون با هم متحد کرده است. اين اصول و آرمانها همواره با تاريخ، فلسفه و ادبيات و آموزش به اشتراک گذاشته شده است، اما اين آرمانها و اصول هم کنون در معرض خطر هستند. اين گزارش اولين گام براي مهم جلوه دادن و حصول اطمينان از آينده آموزش علوم انساني در آمريکا مي‏ باشد.

«مارک وارنر» سناتور ايالت ويرجينيا در مجلس سنا نيز با تجليل از سخت کوشي‏ هاي تمام اعضاي اين کميسيون بيان کرد: داشتن دانش جامع در علوم مدني، مهارت‏ هاي خواندن و نگارش و بها دادن به تاريخ براي تمام شهروندان قرن ۲۱ مهم مي‏ باشد. اين گزارش را بايد مبناي تعامل با عموم مردم در چگونگي حفاظت هرچه بهتر از ارزش‏ هايي علوم انساني و علوم اجتماعي قرار دهيم.

«تام پتري» نماينده جمهوري خواه مجلس نمايندگان ايالات متحده در اين باره اشاره کرد: دانش و ارتقاي علوم انساني و علوم اجتماعي بسيار مهم مي‏ باشد زيرا شهروندان ما درک محکم و صحيح از تاريخ، فرهنگ و ميراث پيدا خواهند کرد. اميدوارم توصيه‏ هاي اين گزارش براي بهبود آموزش و درک علوم انساني و علوم اجتماعي مورد توجه واقع گردد.

«ديويد پرايس» نماينده دموکرات ايالت کاروليناي شمالي نيز در اين بين گفت: علوم انساني و علوم اجتماعي به شناخت از هويت خود به عنوان يک ملت و جايگاه خودمان کمک مي‏کند و اين شناخت ما را به تلاش براي رسيدن به نيروي بالقوه هر فرد کمک خواهد کرد. تحقيق و مطالعه در اين حوزه براي آموزش عموم و آينده اين کشور مهم و حياتي است. اين گزارش در زمان بسيار حساسي منتشر شد و اميدوارم اين گزارش به بالا بردن نماي علوم انساني کمک و شناخت بهتري از ارزشهاي علوم انساني را ايجاد کند و نيز گفتمان ملي واحدي از علوم انساني را براي ما به ارمغان بياورد.

«برودهد» عضو هيئت رييسه کميسيون علوم انساني و علوم اجتماعي بيان اينکه رهبران امروز سياسي، تجاري، نظامي و دولتي بايد بتوانند ديگر فرهنگ‏ ها را تحليل، تفسير و با آنان ارتباط برقرار کنند گفت: اين گزارش به آمريکايي‏ ها يادآوري مي‏ کند که آموزش گسترده و متعادل و يکپارچه سازي علوم تجربي، علوم انساني و اجتماعي بهترين راه براي مجهز کردن مردم اين کشور در مواجه با مشکلات پيچيده اين جهان درحال تغيير مي‏ باشد.

اين گزارش شامل سه هدف کلي و سيزده توصيه مي‏ باشد:

۱. آموزش مهارت، دانش به ملت آمريکا و افزايش درک آنان براي پيشرفت در قرن دموکراسي
حمايت از سواد آموزي به عنوان پايه و اساس تمام يادگيري‏ ها، سرمايه گزاري در آماده سازي شهروندان آمريکا، افزايش دسترسي به منابع اينترنتي از جمله منابع آموزشي و مشارکت عموم مردم در هدف نخست توصیه شده است.

۲. پرورش جامعه ‏اي نوآور، رقابتي و قوي
افزايش سرمايه گذاري در تحقيقات و اکتشافات، افزايش درک اهميت تحقيق و پژوهش براي عموم
، ايجاد برنامه درسي منسجم براي اطمينان حاصل کردن از شايستگي‏ هاي اساسي، حمايت همه جانبه از معلمان و آموزگاران و اهتمام تمام رشته ‏هاي دانشگاهي به حل بحران‏هاي بزرگ جهاني در این هدف توصیه شده است.

۳. آماده سازي ملت آمريکا براي رهبري در جهان به هم پيوسته
ترويج زبان آموزي، گسترش آموزش مسائل بين المللي و مطالعات فراملي، حمايت و پشتيباني از برنامه ‏ها و تحصيلات برون مرزي و گسترش سپاه فرهنگي در هدف نهایی توصیه شده است.

منبع: http://www.isaq.ir/vdcjfxexzuqeo.sfu.html
مترجم: رضا حسن زاده