«او يكي از معدود شاعران نامدار در ايران است كه پيوند عميقي بين شعر و فلسفه ايجاد كرده است. او معتقد است وضعيت ويژه فرهنگي در تاريخ ايران موجب شده شخصيت هنري خاصي به نام شاعر فيلسوف پديد آيد. او فلسفي مي انديشد و فلسفي مي سرايد.»

 

 اشتباه نكنيد! اينها اوصاف ناصر خسرو يا بوعلي سينا و ملاهادي سبزواري و مولوي و خيام و... نيست، بلكه ولخرجي هاي صادق صبا رئيس بخش فارسي بي بي سي انگليس براي اسماعيل خويي تملق سراي گروهك هاي ضد انقلاب در خارج از كشور است. رئيس بخش فارسي بي بي سي درباره خويي همچنين نوشته است: او از نوجواني از بينش شعري برخوردار بود. بلوغ شعري و فكري خويي در دهه چهل، او را به شاعري مستقل و صاحب سبك و نامدار تبديل كرد... يك اتفاق ساده در لندن باعث شد كه با اولين عشق جدي زندگي اش آشنا شود. فرانكا دختري ايتاليايي بود. حاصل اين ازدواج يك پسر و يك دختر است اما اسماعيل خويي مي گويد شرايط زندگي در ايران به تدريج آنها را از هم جدا كرد. او بعدا با ركسانا دختر ابوالحسن صبا آشنا شد ولي اين ازدواج هم دوام نياورد ولي دو دختر حاصل آن است... او همچنان خود را يك سوسياليست مي داند. شعر او در خارج از كشور هرچه بيشتر رنگ سياسي به خود گرفت. خويي 25 سال است در لندن زندگي مي كند و شعر را وسيله اي براي رهايي مي داند.»

بي بي سي به روال هميشگي ترجيح داد واقعيت هاي مهم و آشكار درباره خويي را كتمان كند از جمله اينكه وي در طول چند دهه قبل و بعد از انقلاب اسير تذبذب سياسي و فرصت طلبي مداوم بوده به نحوي كه روزي از سازمان چريك هاي فدايي خلق سر در آورد، و پس از انقلاب ضمن مديحه سرايي براي سران گروهك منافقين، به حضور و همكاري وسيع با نشريه سلطنت طلبان چاپ لندن رو كرده است. اين در حالي است كه سروده هاي وي از لحاظ ادبي اساسا شعر تلقي نمي شود و حداكثر نظم هاي متملقانه اي است كه اصطلاحا «در مدح و ذم بادمجان»! گفته شده است.

نامبرده در محافل ضدانقلاب مقيم خارج به عنوان فردي فرصت طلب، بي‌ثبات و در عين حال جاه طلب شناخته مي‌شود. شهريورماه سال گذشته هادي خرسندي از عناصر ضدانقلاب مقيم لندن فاش كرد خويي به همراه هوشنگ وزيري سردبير سابق نشريه سلطنت طلبان، در اغفال يك دختر شاعره بي خبر از همه جا و هتك آبروي وي نقش داشته و باعث ناپديد و گم و گور شدن اين شاعره (مهناز- ح) شده است. براساس اين خبر و اخباري كه از سوي ديگر محافل ضدانقلاب منتشر شد خويي و وزيري ضمن سوءاستفاده اخلاقي، خانم «ح» را قرباني يك خانم ديگر در نشريه خود كرده بودند و كار به شكايت اين شاعره به دادگاه كشيده بود. پس از آن هم ماجرا به تهديد و تطميع اين خانم انجاميد و وي با گرفتن 8-7 هزار پوند، براي هميشه و بالاجبار از انظار ناپديد شد. خرسندي با اشاره به نقش خويي و وزيري در كانون نويسندگان در تبعيد تصريح كرد آنها اخلاق بي ثبات و ژله اي دارند.

به هرحال بايد به رئيس بخش فارسي بي بي سي به خاطر شيرين كاري اخير تبريك گفت. به نظر مي رسد سرودن شعرهاي آب دوغ خياري از سوي خويي و فحاشي عليه اسلام و انقلاب، شبكه قحطي زده بي بي سي را به صرافت انداخته تا جامه گشاد شاعر و فيلسوف را برتن اين مهره مافيايي بپوشاند. بالاخره وقتي بي بي سي خود را رسانه بي طرف! بخواند لابد اسماعيل خويي هم مي شود فيلسوف شاعر!