خبرگزاری فاکس نیوز نوشت: تحلیگران سیاسی هشدار می‌دهند که انتخابات ریاست جمهوری ایران و اظهار نظر اوباما در آن که با واکنش مقامات ایران روبه‌رو شد،‌ ترمیم روابط ایران و آمریکا را به چالش کشیده است.

به گزارش شبکه ایران، فاکس نیوز در تحلیلی به نقل از کارشناسان مسائل سیاسی نوشت: انتقاد دولت آمریکا از انتخابات ایران و زیر سوال بردن مشروعیت آن که با واکنش دولت ایران مواجه شد ترمیم روابط ایران و آمریکا را که دولت اوباما بسیار به آن امیدوار بود با مشکل مواجه کرد. این خبرگزاری آمریکایی در ادامه با اشاره به عدم تسلیم مقامات جمهوری اسلامی ایران طی 4 سال گذشته در برابر خواسته های نامشروع آمریکا افزود: اوباما از زمانی که روی کار آمده تلاش‌هایی را برای متمایل کردن دولت ایران نسبت به آمریکا داشته که البته موفق نبوده، و اوباما دیگر از دست دولت کنونی ایران خسته شده است(!) لذا خواهان روی کار آمدن رژیمی است که با مشت گره کرده در مقابل آمریکا نایستند.

 آمریکا طی 4 سال گذشته بارها ایران را با اعمال تحریم‌‌های اقتصادی،‌سیاسی وادار کرده است تا از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای صرفنظر کند که با مقاومت دولت دکتر‌احمدی‌نژاد مواجه شد لذا امیدوار بود با روی‌کار آمدن شخصی به جز رییس‌جمهور کنونی ایران از این موضوع عقب‌نشینی کند.