سران فراکسيون انقلاب همچون روح‌الله حسينيان، مرتضي آقا تهراني و حميدرسايي در نظر دارند بعدازظهر سه شنبه آتي در ديداري خصوصي با رئيس مجلس با برشمردن نقدهايشان از رياست مجلس به وي براي تصحيح نحوه سکانداري بهارستان اولتيماتوم دهند. 

به همين منظور سران فراکسيون انقلاب همچون روح‌الله حسينيان، مرتضي آقا تهراني و حميدرسايي در نظر دارند بعدازظهر سه شنبه آتي در ديداري خصوصي با رئيس مجلس با برشمردن نقدهايشان از رياست مجلس به وي براي تصحيح نحوه سکانداري بهارستان اولتيماتوم دهند. نحوه موضعگيري لاريجاني در حمايت از اعتراضات معترضان به نتيجه انتخابات و زيرسوال بردن آراي احمدي‌نژاد در انتخابات با انتقاد به شوراي نگهبان دو محور اصلي نقدهاي اين جريان به رياست مجلس است.

 

قابل هضم نبودن موضعگيري‌هاي علي لاريجاني سبب شده است تا فراکسيون انقلاب بي‌پروا عملکرد شخص لاريجاني را در راس کميته ويژه مجلس مورد حمله قرار دهد.

 

در همين راستا مهدي کوچک‌زاده ،نماينده تهران در انتقاد به موضعگيري‌هاي لاريجاني گفت: سخنان و مواضع لاريجاني قطعا نظرات شخصي خودش است و نمي‌تواند به عنوان نظر مجلس اين سخنان را بيان کند. عضو فراکسيون انقلاب در خصوص اعلام مواضع لاريجاني از حوادث اخير ادامه داد: مسير قانوني براي تحقيق در مساله و شکل‌گيري کميته تحقيق طي نشده و البته نتايج اين کميته هم به درد خود لاريجاني مي‌خورد. وي خاطرنشان کرد: تاکيد مي‌کنم مواضعي که لاريجاني در خصوص مسائل اخير بيان مي‌کند مواضع شخصي خودش است و ربطي به کليت مجلس ندارد.

 

کوثري: مواضع لاريجاني مورد رضاي نمايندگان نيست

در ادامه اظهارات کوچک‌زاده اسماعيل کوثري، عضو فراکسيون حاميان احمدي‌نژاد نيز در ارزيابي مواضع علي لاريجاني رئيس مجلس درباره ناآرامي‌هاي اخير گفت: دراين رابطه فقط يک جمله مي‌توانم بيان کنم مبني بر اينکه سخنان لاريجاني آنچنان که مورد رضاي نمايندگان بايد باشد، نيست.