آمريکا به همراه چند کشور مخالف پيشرفت هاي صلح آميز هسته اي ايران، به تهران پيشنهاد داده اند که در قبال متوقف کردن تلاش براي توليد سوخت هسته اي براي راکتور تحقيقاتي خود، به تهران کمک کنند تا بتواند ايزوتوپ هاي دارويي و پزشکي (محصول راکتور تهران) مورد نياز خود را از بازارهاي بين المللي تهيه کند.

به نوشته واشنگتن پست، اين پيشنهاد به منظور متقاعد کردن تهران براي دست کشيدن از غني سازي اروانيم 20 درصد و توليد سوخت براي راکتور تهران ارائه شده است.

پيشنهاد دهندگان گفته اند که تهيه ايزوتوپ هاي دارويي از بازارهاي بين المللي براي ايران به مراتب ارزانتر از راه توليد سوخت براي راکتور "قريمي" تهران و تهيه اين مواد دارويي در داخل کشور خواهد بود.

باراک اوباما رييس جمهوري آمريکا در کنار اين پيشنهاد سخاوتمندانه! مدعي شده است که ايران پيشنهادها براي مبادله اورانيم به منظور تامين سوخت راکتور تحقيقاتي تهران رد کرده است.

اين درحالي است که تهران چندين ماه دو گزينه خريد و معاوضه سوخت را براي تامين سوخت راکتور تهران از خارج از کشور روي ميز داشت اما نه تنها آمريکا به بهانه هاي مختلف حاضر به فروش يا معاوضه سوخت با ايران نشد، بلکه با تحت فشار قرار دادن ديگر کشورهاي دارنده اورانيم 20 درصد، مانع از همکاري آنها با ايران شد.

به هرحال، اکنون که روندي غني سازي اورانيم تا حد 20 درصد به عنوان گزينه سوم ايران براي توليد سوخت هسته اي مورد نياز خود براي راکتور تحقيقاتي تهران، در سايت نطنز آغاز شده و با موفقيت ادامه دارد، تهران درهاي تعامل را نبسته است.

پيشنهاد تازه آمريکا که در آن تلويحا از ايران خواسته شده تا راکتوري را که دهها سال براي تامين نيازهاي دارويي تعداد قابل توجهي از بيماران فعال بوده است، تعطيل کند و با زير پا گذاشتن استقلال خود، براي تهيه ايزوتوپ هاي پزشکي که خود قادر به توليد آن در کشور است، دست به دامن بيگانه شود.

اوباما در سخنان اخيرش ابراز ترديد کرده است که ايران مي خواهد به بهانه غني سازي اورانيم 20 درصد، به سمت توليد فعاليت هاي هسته اي نظامي حرکت کند. اين ادعاهاي پوچالي درحالي مطرح مي شود که هيچ ترديدي در صلح آميز و انساني بودن فعاليت راکتور تهران وجود ندارد.

پيشنهاد کمک واشنگتن به تهران براي خريد ايزوتوپ هاي پزشکي از بازارهاي جهاني، گذشته از اينکه پيشنهادي کودکانه، وقيحانه و توهين به دانش ملت ايران است، تلاش جدي دولت اوباما براي بازداشتن موتور استقلال ايران از حرکت پرشتاب تلقي مي شود.

"کاخ سفيد ظاهرا هنوز به اين مهم پي نبرده که سوخت موتور پيشرفت و استقلال ايران با سوخت يک راکتور متفاوت است. به عبارت ديگر، مانع شدن براي رسيدن سوخت به راکتور تهران نه تنها نمي تواند موتور استقلال ايران را از حرکت باز دارد، بلکه "اراده دانشمندان ايراني" به عنوان تنها سوخت موتور پرشتاب استقلال اين کشور را به مراتب تقويت مي کند."

علاوه بر اين، چنانچه ايران اراده کند مواد دارويي مورد نياز خود را از بازارهاي جهاني تهيه کند، براي انجام اين کار نياز به کمک آمريکا ندارد.

پيشنهاد کمک دولت آمريکا به ايران براي تهيه ايزوتوپ هاي پزشکي درحالي مطرح شد که اوباما شب گذشته ايران را تهديد کرد که طي هفته هاي آتي با تحريم هاي شديدتري مواجه خواهد شد.

کدام يک را بايد پذيرفت؟ پيشنهاد کمک، يا تهديد به تشديد تحريم ها؟ آيا با توجه به سابقه تاريکي که از بدقولي هاي آمريکايي ها در وعده دادن به ايران وجود دارد، پذيرفتن چنين پيشنهادي از سوي تهران منطقي است؟ به فرض محال که ايران بخواهد روي اين پيشنهاد حساب باز کند، چه تضميني وجود دارد که فروش محصولات ايزوتوپ پزشکي به ايران در دايره تحريم هاي شديدتري که آقاي اوباما از آن سخن مي گويد، قرار نگيرد؟

جمهوري اسلامي ايران که امروز گام هاي بلندي در عرصه فناوري صلح آميز هسته اي برداشته و در تازه ترين حرکت خود در اين مسير، گام به عرصه غني سازي اروانيم تا حد 20 درصد براي رفع نيازهاي انسان دوستانه نهاده است، بدون توجه به پيشنهاد وقيحانه و توهين آميز کاخ سفيد، در عين حال که حرکت در مسير فعاليت هاي صلح اميز هسته اي را ادامه خواهد داد، راه را براي تعامل در شرايط عادلانه نبسته است و در عين "استقلالش را به هيچ بهايي نمي فروشد".