چرا فرزندان ما كه بازيچه دست امثال فائزه هاشمي شده‌اند بايد همچنان در بازداشت باقي بمانند اما فائزه هاشمي كه سرنخ تسبيح آشوب‌ها در دست اوست بايد پس از 24 ساعت آزاد شود. علت چيست؟


اميد 88 نوشت؛ مادر يكي از بازداشت شدگان آشوب‌هاي اخير تهران نامه‌اي به قاضي مرتضوي دادستان تهران نوشته است.

 

وي در اين نامه ضمن اعتراض به آزادي فائزه هاشمي آورده است: چرا فرزندان ما كه بازيچه دست امثال فائزه هاشمي شده‌اند بايد همچنان در بازداشت باقي بمانند اما فائزه هاشمي كه سرنخ تسبيح آشوب‌ها در دست اوست بايد پس از 24 ساعت آزاد شود. علت چيست؟

 

در ادامه اين نامه آمده: جناب مرتضوي! ما قبول داريم كه فرزندمان اغتشاش كرده و بايد تاوانش را هم پس بدهد اما چرا بايد فائزه هاشمي آزاد شود؟ مگر او هم جزء اغتشاش‌گران و تحريك كننده آنها نبوده است؟

 

آيا شما اين طور قرار است به عدالت رفتار كنيد؟ نكند خداي ناكرده شما هم تحت تاثير برخي قدرت‌ها هستيد؟ و يا شايد تحت فشار فائزه را آزاد كرديد؟

 

در بخش پاياني اين نامه نيز آمده: اگر مي‌خواهيد واقعاً با عدالت رفتار كنيد و به حساب آشوبگران به دقت رسيدگي كنيد اول سران آشوب و محرك‌ها را دستگير كنيد.