علت انصراف خلیلیان از کاندیداتوری، تقویت جبهه حامیان گفتمان بهار و در حمایت از مهندس مشایی بوده است.

دکتر صادق خلیلیان، که برای کاندیداتوری در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بود، لحظاتی پیش انصراف داد.
به گزارش خبرنگار شبکه ایران، علت انصراف خلیلیان از کاندیداتوری، تقویت جبهه حامیان گفتمان بهار و در حمایت از مهندس مشایی بوده است.
دیروز نیز محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور و علی اکبر جوانفکر مشاور سبق رییس جمهور، از کاندیداتوری انصراف دادند.
بدین ترتیب از این پس تنها کاندیدای حامیان بهار، اسفندیار رحیم مشایی است.
 

مطالب مرتبط:

انصراف خلیلیان به نفع مهندس مشایی