برپايي بيش از ۱۳۰ نمايشگاه كتاب استاني ، افزوده شدن ۳۷۶ انتشاراتي جديد به واحدهاي نشر سراسر كشور، انتشار بيش از ۱۷۵ ميليون و ۷۹۰ هزار نسخه كتاب ديني از دستاوردهاي حوزه فرهنگ در دولت هاي نهم و دهم است.

براساس آمار و اسناد مكتوب ارايه شده ،عملكرد در حوزه فرهنگي به ويژه چاپ و نشر نشانگر رشد و پويايي حوزه فرهنگي در سالهاي اخير و در دولت هاي نهم و دهم بوده است.
افزايش سرانه مطالعه، ارتقا شاخص هاي كتاب و كتابخواني، صدور بيمه براي اهالي قلم و هنر، افزايش صدور مجوز، افزوده شدن ۳۷۶ انتشاراتي جديد به واحدهاي نشر سراسر كشور و انتشار بيش از ۱۷۵ ميليون و ۷۹۰ هزار نسخه كتاب ديني از جمله اين اقدامات است.
پس از انقلاب تا پايان سال ۹۰ حدود ۷۵۶ هزار عنوان كتاب در جمهوري اسلامي به زيور طبع آراسته شده است كه از اين تعداد ۴۱۵ هزار عنوان متعلق به دولت نهم و دهم است، از سال ۵۸ تا ۸۴، ۳۴۰ هزار عنوان كتاب چاپ شده است كه طي ۸ سال رياست جمهوري آقاي محمود احمدي ‌نژاد شاهد انتشار ۴۱۵ هزار عنوان كتاب هستيم به جرات مي توان گفت در اين دولت بيش از ساير دولت‌ها كتاب منتشر شده است.
همچنين صدور بيش از ۱۱۱ مجوز براي برگزاري جشنواره ها، همايش ها، مراسم ها و مجامع فرهنگي، اهداي ۳۴ هزار و ۹۷۰ عنوان كتاب در شمارگان ۱۶ ميليون و ۹۵۹ هزار و ۹۳۵ جلد به كتابخانه هاي عمومي كشور، صدور يكهزار و ۲۹۲ معرفي نامه براي صندوق حمايت از نويسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران از ديگر اقداماتي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي چهار سال اخير انجام داده است.
از ديگر دستاوردهاي دولت نهم و دهم در حوزه فرهنگ مي توان به توزيع ۸۵۴ ميليارد ريال بن كتاب در راستاي ترويج و گسترش فرهنگ كتاب و كتاب‌خواني و حمايت از خوانندگان و اهالي فرهنگ، صاحب‌نظران و فرهيختگان مي توان اشاره كرد.
در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ شمارگان كل كتاب‌ها حدود ۵ ميليون و ۲۰۰ هزار نسخه و ۳۶ ميليون و ۵۰۰ هزار نسخه بوده است كه اين رقم در سال ۹۱ به ۲۰۳ ميليون و ۵۰۰ هزار نسخه رسيده كه حاكي از رشد شش برابري دارد.

* برگزاري بيش از ۱۳۰ نمايشگاه كتاب در دولت نهم و دهم
يكي از اقدامات دولت در سال هاي اخير تمركز زدايي فعاليت هاي فرهنگي از پايتخت و سوق دادن آن به استان ها بوده است كه برپايي نمايشگاه هاي كتاب استاني در راستاي دسترسي آسان به كتاب از جمله اين اقدامات بوده است .
پس از انقلاب اسلامي و در مجموع ۲۳۳ نمايشگاه كتاب استاني در كشور برگزار شد كه برپايي ۱۳۱ نمايشگاه در دولت نهم و دهم نشانگر اهتمام اين دولت بر بحث تمركز زدايي است .

* رتبه اول توليد كتاب در منطقه
در سال ۵۷ يك هزار عنوان كتاب در كشور توليد مي شد كه اين رقم در سال ۹۰ به ۶۹ هزار عنوان رسيد ، با اين‌ آمار ايران در سطح منطقه رتبه اول توليد كتاب را به خود اختصاص داده است .
از ۶۹ هزار عنوان كتاب توليد شده در كشور ، ۹۲ درصد سهم نشر متعلق به سه استان تهران، قم و خراسان رضوي است. بيشترين آثار توليد كتاب در كشور به حوزه دين اختصاص دارد . حوزه كودك و نوجوان نيز رتبه دوم را به خود اختصاص داده است ،از ميان ۶۹ هزار عنوان كتاب منتشره در سال ۳۹ هزار جلد چاپ اولي بوده است .

* ساخت يك هزار و ۸۰۰ كتابخانه در دولت هاي نهم و دهم
در شرايط فعلي دو هزار و ۸۰۰ كتابخانه درسطح كشور فعاليت مي كند كه از اين تعداد يك هزار ۸۰۰ كتابخانه در طول دولت هاي نهم و دهم ساخته شده كه از اين تعداد۸۰۰ كتابخانه به صورت مشاركتي بوده است.
فضاي كتابخانه به ازاي هر يكصد ايراني را تا سال ۸۴ يك مترمربع بوده كه اين ميزان تا پايان سال ۹۱ به ۲ متر براي هر يكصد نفر رسيده است . تعداد اعضاي كتابخانه ها از يك ميلون نفر به دو و نيم ميليون نفر رسيده و ميزان منابع موجود از ۱۴ ميليون نسخه به بيش از ۳۲ ميلون جلد در طي اين سالها رسيده است .