ورود بيش از سه ميليون ۷۰۰ هزار گردشگر به كشور در سال گذشته و رشد قابل توجه آن نسبت به سال هاي قبل را مي توان از دستاوردهاي قابل تامل دولت دانست كه سبب تبديل ايران به يك مقصد ارزان قيمت گردشگري حاصل شد.

سال ۱۳۹۱ با وجود تبليغات منفي رسانه هاي خارجي و فشارهاي سياسي و اقتصادي دشمنان، در مجموع سه ميليون ۷۲۹ هزار گردشگري عازم ايران شدند كه در مقايسه با سال قبل از آن ۳۲ درصد رشد داشت.
تنوع انگيزه هاي سفر ميان اين گردشگران نيز قابل توجه است زيرا در حالي كه در گذشته بسياري از گردشگران با هدف بازديد از جاذبه هاي تاريخي و طبيعي راهي ايران مي شدند، اينك گردشگران زيارتي و سلامت نيز به تركيب گردشگران ورودي اضافه شده اند.
البته نمي توان تاثير تبديل ايران به يك مقصد ارزان قيمت سفر براي گردشگران خارجي را در رشد گردشگران ورودي بي تاثير دانست؛ پديده اي كه به خاطر كاهش ارزش ريال در برابر دلار رخ داد و علاوه بر افزايش گردشگران ورود، از حجم سفرهاي خارجي هموطنان نيز كاست.
هدف گذاري ايران در جذب گردشگران مسلمان و بويژه شيعيان نيز تاثير خود را بر تركيب مليت گردشگراني كه به ايران وارد مي شوند، گذاشت و اگر در گذشته فعالان صنعت گردشگري به دنبال سرمايه گذاري براي جذب گردشگراني از اروپا و آمريكاي شمالي بودند، اكنون تركيب اين گردشگران به نفع كشورهاي مسلمان تغيير كرده است.
بر اساس آماري كه اداره مهاجرت نيروي انتظامي به معاونت گردشگري كشور ارايه كرده است، هندوستان، آذربايجان، عراق، افغانستان، پاكستان، امارات و كويت از مهمترين كشورهايي هستند كه گردشگر به ايران مي فرستند كه در اين ميان سهم عراق و آذربايجان به عنوان دو كشور شيعه قابل توجه است.
توجه به صنعت گردشگري و درآمدزايي از آن، يكي از محورهاي مورد نظر سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور است؛ اين سند بالادستي جذب سالانه ۲۰ ميليون گردشگر را هدف قرار داده كه بايد دولت ها براي تحقق آن تلاش كنند.
هرچند ورود ۳ ميليون و ۷۲۹ هزار گردشگر با هدف تعيين شده در سند چشم انداز فاصله بسياري دارد اما نمي توان از افزايش بيش از سه برابري آن در فاصله ساله هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ گذشت.
بر اساس آمار اعلام شده تعداد گردشگران ورودي به كشور در سال ۱۳۸۴ بيش از يك ميليون و ۱۶۲ هزار نفر بود.
اين روند افزايش در شرايطي محقق شده است كه هجمه هاي رسانه اي و سياه نمايي هاي سياسي از سوي قدرت هاي استكباري عليه ملت ايران در اين سال ها اوج گرفت و آنها تلاش كردند تا ايران را به عنوان يك كشور ناامن و يك مقصد نامطمئن سفر در افكار عمومي جهان جا بيندازند.
روند افزايشي ورود گردشگر به كشور در سال جاري نيز ادامه يافته است و به گفته
«منوچهر جهانيان» معاون گردشگري كشور به رغم تبليغات و جوسازي هاي منفي عليه جمهوري اسلامي ايران، تنها در فروردين ماه امسال ۳۴۷ هزار و ۷۴۵ گردشگر خارجي وارد كشور شدند كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۷/۳۱ درصد رشد داشت.
در ارديبهشت امسال هم ۳۸۸ هزار و ۴۸۰ گردشگر خارجي وارد كشور شدند كه نسبت به ارديبهشت ماه سال گذشته رشد ۲۴ درصدي نشان مي دهد.
رشد گردشگر ورودي به كشور بويژه در ماه هاي اخير در حالي صورت مي گيرد كه گراني تورهاي خارجي نيز سبب شده تا حجم مسافران خروجي ايران در ماههاي فروردين و ارديبهشت امسال به ترتيب ۴/۵ درصد و ۲ درصد كاهش يابد.
با وجود اين موفقيت ها، هدف اصلي رسيدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور در سال ۱۴۰۴ است؛ هدفي كه در صورت تحقق آن سالانه ۵۰ ميليارد دلار درآمد نصيب كشورمان مي شود و ۱۰ ميليون فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم براي جوانان اين مرز و بوم فراهم مي كند.
اين هدف گذاري، وظيفه دولت هاي آينده را براي تسريع در تحقق آن سنگين تر مي كند و انتظار مي روند اين روند افزايشي با سرعت بيشتر و برنامه ريزي بهتر در سال هاي آينده تداوم يابد.