سرپرست معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: ۷۴ نفر در دولت هاي نهم و دهم از سال (۸۴-۹۲) مشمول بهره مندي از درجات يك تا ۵ هنرمندي شدند.

«علي اسماعيلي » روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي ايرنا در مورد بحث تكريم هنرمندان اظهار داشت: در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور ارزش گذاري بر تخصص و تجربه افراد و پاسداشت شان و منزلت هنرمندان ، نوينسدگان و شاعران اعم از شاغل و غير شاغل در دستگاه ها، شورايي با عنوان «شوراي ارزشيابي هنرمندان ، نويسندگان و شاعران» تشكيل شد.
وي با بيان اينكه سه معاونت فرهنگي ، هنري و امور سينمايي ارشاد داراي كميته هايي براي پيگيري طرح تكريم از هنرمندان هستند، افزود: پس از درخواست و تشكيل پرونده سوابق افراد بررسي و در نهايت به آنها درجه هنري اعطا خواهد شد.
اسماعيلي در مورد طرح تكريم هنرمندان گفت : در اين طرح كه مربوط به هنرمندان بالاي ۶۰ سال و غير كارمند است مقرري ماهانه ۱۸۰ هزار تومان تعيين مي شود.
به گفته اين مسوول فرهنگي ، داشتن تقدير نامه داخلي و خارجي ، آثار برجسته تاليفي ، ترجمه ، تصحيح ، گرد آوري ، داوري هاي جشنواره ها ، گواهي نامه هاي تخصصي ، لوح هاي تقدير و تشويق ، حضور در تشكل هاي تخصصي و مسووليت هاي تخصصي و سابقه تدريس از شرايط دريافت اين مقرري است.

* در صورت فوت هنرمندان مقرري در طرح تكريم به خانواهد وي تعلق خواهد گرفت
وي در پاسخ به اين سوال ايرنا كه اگر هنرمند مرحوم شود آيا اين مقرري به خانواده وي تعلق خواهد گرفت گفت: اگر هنرمندي فوت كند اين مبلغ به همسر وي و در غير اين صورت به فرزندان ذكور زير ۱۸ سال و فرزندان اناث غير متاهل هم تعلق خواهد گرفت.

* محل دبيرخانه دايمي طرح تكريم از هنرمندان در وزارت ارشاد است
وي به تركيب اعضاي اين شورا اشاره كرد و گفت : وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، نمايندگاني از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، معاونت توسعه و منابع نيروي انساني سازمان و فرهنگستان هنر و ۲ نفر از اساتيد هنري و ادبي اعضاي اين شورا هستند؛ رياست اين شورا بر عهده وزير ارشاد است و دبير آن را نيز رييس شورا تعيين مي كند ، محل دايمي دبيرخانه اين شورا نيز در وزارت ارشاد قرار دارد.
به گفته اسماعيلي ، اين شورا به منظور ارزشيابي دقيق فعاليت ها و آثار هنرمندان ، نويسندگان و شاعران شش كميته تخصصي با عناوين سينما و تلويزيون ، هنرهاي نمايشي ، ادبيات داستاني و شعر ، هنرهاي تجسمي ، معماري و هنرهاي عالي و موسيقي است
وي گفت : در اين طرح ۳۰ نفر تا كنون در معاونت فرهنگي تحت پوشش قرار گرفته اند.

* طرح تكريم مستمري بگيران / اعطاي ۱۲۰ هزار تومان ماهانه و افزايش آن در دولت دهم
وي در مورد طرح تكريم مستمري بگيران نيز گفت: اين برنامه در راستاي رسالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در حمايت از پديد آورندگان آثار فرهگي ، هنري و ايراني اسلامي و با هدف كمك به هنرمندان از كار افتاده صورت گرفته است.
اسماعيلي با بيان اينكه شرط سني در اين طرح وجود ندارد اظهار داشت: اين طرح ويژه هنرمندان از كار افتاده بر اثر بيماري ، فقر و يا تنگدستي و كهولت سن است كه ماهانه ۱۲۰ هزار تومان به آناني كه قادر به تامين حداقل معيشت خود نيستند تعلق خواهد گرفت.
يكي از شرايط اخذ مستمري ،غير شاغل بودن و اينكه از محل ديگري مستمري دريافت نكنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه مبلغ ذكر شده تامين حداقلي ها را نخواهد كرد به خبرنگار ايرنا گفت : اين مبلغ ۶۰ هزار تومان بوده كه در دولت دهم افزايش دو برابري داشته و تا كنون ۹۰ نفر از آن برخوردار شده اند.
اين مسوول فرهنگي اضافه كرد : اين طرح به فرزندان اين افراد پس از مرگ نيز تعلق خواهد گرفت و افراد بايد حداقل ۲۰ سال سابقه فعاليت داشته باشند.

* اعطاي درجه يك تا پنج هنرمندي / اين درجات ارزش استخدامي دارند
وي در مورد اعتبار و ارزش درجه‌هاي هنري نيز گفت : در اين طرح درجات هنري از يك تا پنج به هنرمندان اعطا مي شود كه گواهي‌نامه درجه يك هنري معادل مدرك دكترا ، درجه دو معادل مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس است، درجه سه معادل ليسانس ، درجه ۴ معادل فوق ديپلم و در نهايت درجه ۵ معادل مدرك ديپلم است و ارزش استخدامي دارد.
اسماعيلي ياد آور شد : اين درجه‌ها ارتباطي با مدرك تحصيلي افراد ندارد و سوابق افراد در كميته بررسي مي شود.
وي توضيح داد : اين طرح مصوبه مجلس دارد و در خواست هايي كه به معاونت فرهنگي در اين راستا داده شود مورد بررسي قرار خواهد گرفت ، پس از تاييد درجه اعطاي در شورا و بر اساس جدول امتيازات لوحي به امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به آنها اعطا خواهد شد.
اسماعيلي با بيان اينكه به ۷۴ نفر در دولت دهم درجه هنرمندي اعطا شده است اضافه كرد : تا كنون به ۲۰ نفر درجه يك ، ۲۵ نفر درجه دو، ۲۳ نفر درجه سه ، ۳ نفر درجه ۴ و سه نفر درجه پنج اعطا شده است كه بر اساس درخواست ها تعداد قابل افزايش خواهد بود.
وي در مورد اينكه آيا يك هنرمند مي تواند از دو طرح بهره مند شود گفت : دارندگان درجات هنري نيز مي تواند يكي ديگر از طرح ها برخودار شوند.