سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي طي فعاليت دولت دهم، اقدام به تاسيس ۲۹ نمايندگي جديد فرهنگي براي جمهوري اسلامي ايران كرده است.

براساس آمار و اسناد ارائه شده، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، طي چهار سال گذشته، دستاوردهايي چون افزايش چهار درصدي تعداد نمايندگي‌هاي فرهنگي (افزوده شدن ۲۹ نمايندگي جديد فرهنگي)، انجام فعاليت‌هاي آموزشي در قالب تاسيس اتاق‌هاي ايران در دانشگاه‌هاي خارج از كشور، پروژه آموزش زبان فارسي در فضاي مجازي، آموزش زبان فارسي در مراكز و دانشگاه‌ها، ترويج و توسعه زبان فارسي در اقصي نقاط جهان را به ارمغان آورده است.
همچنين از ديگر دستاوردهاي اين دوره فعاليت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مي‌توان به انجام مبادلات فرهنگي در چارچوب برپايي هفته‌هاي قرآني و فرهنگي و فعاليت در فضاي مجازي و رسانه‌اي از طريق انتشار مطالب در سايت‌هاي خارجي اشاره كرد.
همكاري در برگزاري هرچه باشكوه تر هفته هاي فرهنگي ايران در خارج كشور، توزيع بسته هاي فرهنگي وهنري، برگزاري برنامه ها و آيين هاي مختلف متناسب با مناسبت ها و رويدادهاي كشور از جمله نكوداشت شخصيت ها، ترويج و تبيين فرهنگ ايراني اسلامي و رونمايي كتب مختلف از جمله فعاليت هاي رايزني هاي فرهنگي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در چهار سال گذشته بوده است.