انتشار بيش از ۷۰۰ ميليون نسخه كتاب،‌ انتشار ۲۴۲ هزار و ۹۶۴ عنوان كتاب،‌ افزوده شدن ۳۷۶ انتشاراتي جديد به واحدهاي نشر سراسر كشوراز دستاوردهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت دهم است.

براساس آمار و اسناد مكتوب ارابه شده عملكرد و دستاورد هاي چهار ساله معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نشانگر رشد و پويايي اين بخش در حوزه فرهنگي بوِيژه در عرصه نشر و چاپ كتاب و توزيع آن است.
همچنين‌ افزوده شدن ۳۷۶ انتشاراتي جديد به واحدهاي نشر سراسر كشور،‌ كمك به نشر بيش از ۳۷۰۰ عنوان كتاب در حوزه كودك و نوجوان،‌ نشر بيش از ۱۷۵ ميليون و ۷۹۰ هزار نسخه كتاب ديني، ‌تخصيص ۴۱۸ ميليارد و ۱۵۹ ميليون ريال اعتبار حمايتي به صورت كارت الكترونيكي يا بن ارزشي خريد،‌ صدور بيش از ۱۱۱ مجوز براي برگزاري جشنواره‌ها، همايش‌ها،‌ مراسم‌ها و مجامع فرهنگي،‌ اهداي ۳۴ هزار و ۹۷۰ عنوان كتاب به شمارگان ۱۶ميليون و ۹۵۹ هزار و ۹۳۵ جلد به كتابخانه‌هاي عمومي كشور از جمله ديگر دستاوردهاي معاونت فرهنگي وزارت ارشاد است.
همچنين صدور ۱۲۹۲ معرفي‌نامه براي صندوق حمايت از نويسندگان،‌هنرمندان و روزنامه‌نگاران، صدور بيش از ۶۹۵ هزار و ۳۵۸ كارت الكترونيكي به مبلغ ۱۶۱ ميليارد و ۷۰۵ ميليون و ۵۳۴ هزار و ۳۲۶ ريال براي اصحاب قلم،‌ برگزاري ۹۲۴ نشست و كارگاه در زمينه‌هاي گوناگون فرهنگي و هنري‌، افزايش ۶ هزار و ۱۶۷ نفري تعداد مولفان،‌ تخصيص بيش از دو هزار و ۱۴۵ ميليارد ريال حمايت مالي از كتاب و كتابخواني،‌افزايش بيش از ۴۰ درصدي انتشار كتاب جديد،‌رشد ۴۹ درصدي شمارگان كتاب گروه سني كودك و نوجوان، افزايش ۳۱ هزار و ۶۰۰ متر مربع در قالب ۱۱۸۲ غرفه جديد به مساحت كل نمايشگاه‌هاي استاني كتاب،‌ حضور ۸۸۵۱ ناشر داخلي و ۵۶۸۰ ناشر خارجي در نمايشگاه كتاب طي چهار سال،‌ از ديگر دستاوردهاي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در طول چهار سال گذشته بوده است.

** چاپ بيش از ۲۴۰ عنوان كتاب در قالب متون كهن در مركز پژوهشي ميراث مكتوب
مركز پژوهشي ميراث مكتوب در بخش حوزه وزارتي بيش از ۲۴۰ عنوان كتاب در قالب متون كهن به چاپ رسانده است.
ميراث مكتوب در اين سال ها با اهداي جوايز و تقدير از محققان مولفان در جشنواره هاي مختلف از اين امر حمايت كرده است.
جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي، كتاب سال دانشجويي، پايان نامه سال دانشجويي جهاد دانشگاهي، حاميان نسخ خطي، نقد كتاب، كتاب فصل، جشنواره بين المللي فارابي و جشنواره بين المللي شعر فجر از رويدادها و جوايز اختصاص يافته به اين حوزه به شمار مي رود.
نشر مكتوب مركزي براي نشر كتاب، پ‍ژوهش و برگزاري همايش هاي مربوط به فرهنگ ايراني و اسلامي و احيا و انتشار مهمترين آثار مكتوب فرهنگ و تمدن اسلامي، ايراني محسوب مي شود.
همايش نسخه هاي خطي و متون و همايش ميراث علمي، فلسفي خواجه نصيرالدين طوسي از نشست ها و همايش هاي شاخص نشر مكتوب است.
از دستاوردهاي مركز پژوهشي ميراث مكتوب مي توان به معرفي فرهنگ و تمدن ايران اسلامي، تصحيح چاپ و نشر، بيش از ۲۴۰ عنوان كتاب در قالب متون كهن ايراني، بيش از ۱۱۰ عنوان كتاب در زمينه بازنويسي متون كهن و بيش از ۱۰۰ شماره نشريه تخصصي ويژه نقد كتاب اشاره كرد.