توليد و توزيع بازي‌هاي رايانه‌اي به عنوان يكي از دستاوردهاي بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي زير مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي چهار سال گذشته، رشد ۱۹۰ درصدي داشته است.

براساس آمار و ارقام ارائه شده مكتوب و مستند، توليد و توزيع بازي‌هاي رايانه‌اي به عنوان يكي از دستاوردهاي بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي زير مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي چهار سال گذشته، رشد ۱۹۰ درصدي داشته است.
بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي يكي از مراكز زير مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه گزارش آماري فعاليت‌ها و دستاوردهاي فراواني در حوزه توليد بازي ها رايانه هاي در طول دولت دهم و چهار ساله گذشته داشته است.
در اين آمار به انتشار دو كتاب با موضوع كنترل خانواده و معرفي نظام ملي رده‌بندي سني، تبيين،‌ تقويت و ترويج مباني فرهنگي و هويت اسلامي- ايراني با نگاه وي‍ژه به كودكان و نوجوانان، حمايت از توليد،‌ توزيع و عرضه ۷۸ بازي،‌ ترويج نظام ملي رده‌بندي سني «اسرا»، نمايش توانمندي متخصصان و هنرمندان ايران، معرفي ايران به عنوان قلب بازي‌ سازي در منطقه اشاره شده است.
همچنين از ديگر دستاوردهاي بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي طي چهار سال گذشته مي‌توان به صدور بيش از چهار هزار مجوز نشر و توزيع بازي‌هاي رايانه‌اي، سه دوره نمايشگاه استاني، افزايش سه برابري توليد و توزيع و عرضه بازي،‌ حضور در ۱۴ نمايشگاه و جشنواره بين‌المللي و ... اشاره كرد.
بنياد ملي بازي هاي طي مدت زمان فعاليت چهار ساله خود مفتخر است كه چندين بازي با عنوان مقاومت، دفاع مقدس، خليج فارس را توليد و ارائه كرده است كه مورد توجه و اقبال مخاطبان قرار گرفته است.
اين بنياد، توليد و توزيع چند بازي رايانه اي ارزشمند و فاخر با موضوعات مختلف و برپايي سومين جشنواره و نمايشگاه بازي رايانه اي را تا قبل از پايان دولت دهم در دستور كار خود دارد.