رييس مركز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام كرد: ميزان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي طي پنج ساله اخير نسبت به دوره هاي مشابه افزايش ۱۸ برابري نشان مي دهد.

«محمدرضا مرداني» روز يكشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در كمتر از پنج سال، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و وابسته به دستگاه هاي اجرايي، دانشگاه آزاد اسلامي و موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي نزديك به ۲۰ هزار عضو هيات علمي و بورس جذب كرده اند.
وي متوسط سالانه جذب هيات علمي در دانشگاه هاي كشور را بيش از چهار هزار نفر عنوان كرد و گفت: در سال ۹۱ حدود هفت هزار عضو هيات علمي جديد جذب شدند و در سه ماهه فصل بهار ۹۲ نيز توانستيم دو هزار نفر را در قالب عضو هيات علمي و بورس جذب و به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي معرفي كنيم.
به گفته مرداني، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و وابسته به دستگاه هاي اجرايي بيشترين ميزان جذب هيات علمي در پنج سال اخير را داشته اند به گونه اي كه ۷۵ درصد از مجموع ۲۰ هزار نفر جذب شده در اين مدت، در دانشگاه هاي دولتي و وابسته به دستگاه هاي اجرايي جذب شده اند.
رييس مركز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يادآور شد: ميزان جذب هيات علمي در موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي در اين سالها كمتر بوده است كه اخيرا شيب خوبي پيدا كرده و اميدواريم در سال جاري شاهد افزايش جذب در اين موسسات
باشيم.
اين مقام مسوول در مركز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم با استناد به آمارهاي منتشره تا پايان سال ۹۱ اظهار داشت: براساس آمارهاي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، حدود ۷۰ هزار نفر عضو هيات علمي كه احكام استخدامي آنها به صورت رسمي صادر شده است در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور مشغول به فعاليت هستند.
وي تاكيد كرد كه آمار شش هزار نفر بورسيه جذب شده كه هنوز احكام پيماني آنها صادر نشده است و همچنين شمار اعضاي هيات علمي پاره وقت در اين آمارهاي رسمي لحاظ نشده است.
مرداني با بيان اينكه شمار افرادي كه در نيمه دوم سال ۹۱ مراحل جذب آنها پايان پذيرفته است نيز به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ارسال نشده است آمار تقريبي اعضاي هيات علمي داراي احكام رسمي در دانشگاه ها را حدود ۷۶ هزار نفر اعلام كرد.