یک کارشناس اقتصادی گفت: تهیه سند توسعه اشتغال از جمله اقدامات مهم در دولت های نهم و دهم است که با توجه به این سند باید مزیت ها و قابلیت های هر استان در ایجاد اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

ˈغلامعلی فرجادیˈ روز چهارشنبه در نخستین میز گرد تخصصی ˈرشد فراگیر و کاهش فقر با عنوان رابطه برنامه ریزی منطقه ای و رشد فراگیرˈ افزود: استان های کشور ویژگی خاص خود را دارند و در برنامه ریزی های منطقه ای توسعه باید به این قابلیت ها توجه شود.

فرجادی سپس ادامه داد: هم اکنون 10 استان کشور اسناد توسعه اشتغال خود را ارائه داده اند که امیدواریم تمام استانها موفق به ارائه اسناد مناطق تابعه خود شوند.

این کارشناس اقتصادی سپس با بیان اینکه اشتغال یکی از راههای استقلال افراد است، اظهار داشت: در صورتی که فردی درآمد بدون شغل داشته باشد، نمی تواند در زندگی تجربه ای کسب کند که به نظر می رسد درآمد به تنهایی نمی تواند انسانها را راضی کند.

وی در ادامه تصریح کرد: در صورتی که موضوع اشتغال فقط در سیاست های کلی نگاه شود و از برنامه ریزی های منطقه ای غافل شویم، مشکل اشتغال و بیکاری هیچگاه حل نخواهد شد.

نخستین میز گرد تخصصی ˈرشد فراگیر و کاهش فقر با عنوان رابطه برنامه ریزی منطقه ای و رشد فراگیرˈ امروز با حضور رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی، کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزه کار برگزار شد.

ضرورت نگاه آمایشی و برنامه ریزی منطقه ای، توجه به عدم تعادهای منطقه ای در بازار کار، توسعه خوشه های کسب و کار منطقه ای، ضرورت تهیه حساب های منطقه ای توسعه مرکز آمار ایران و اجرای اسناد اشتغال استانی از جمله اهداف برگزاری این نشست عنوان شده بود.