اکنون که من حاضرم، بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد. با تصدیق کارشناسان یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.

وصیت نامه امام(ره)


هاشمی رفسنجانی: امام موافق حذف مرگ بر آمریکا بودند!
روزنامه آرمان پنجشنبه ۱۱ مهر ۹۲


حال باید به آن آخوند مزدور که فریاد مرگ بر آمریکا و اسراییل و شوروی را خلاف اسلام می‌داند گفت: تأسی به رسول خدا و متابعت از امر خداوند تعالی خلاف مراسم حج است؟
امام خمینی (ره) پیام به حجاج ۱۲ شهریور