اینفوگرافی ذیل اثرات تعلیق 20 درصد غنی سازی اورانیوم را در حوزه های تأسیسات، نیروی انسانی، تأمین کنندگان مواد اولیه و تجهیزات ، تولیذکنندگان داخلی قطعات و تجهیزات، تولیدات، اطلاعات و اسرار فنی و فرصت ها مورد واکاوی قرار می دهد.

برای مشاهده سایز بزرگ و با کیفیت عکس (2845*2134)، اینجا یا بر روی عکس بالا کلیک نمایید.

برای مشاهده سایز بزرگ و با کیفیت عکس (2845*2134)، اینجا یا بر روی عکس بالا کلیک نمایید.