بسم الله محاکمه کنید! بسم الله آقایان پررو و وقیح، محاکمه کنید مرا! منم شما رو دعوت می کنم به محاکمه، محاکمه کنید تا مردم بفهمند که چه جریاناتی در پشت پرده های پلید سالوس و تزویر شما می گذرد! محاکمه کنید تا ما هم اجازه پیدا کنیم حرفهایمان را بزنیم! ما هم انقدر حرفهایمان را در دلمان نگه نداریم.

آقا برداشته در روزنامه سرمقاله کرده که خامنه ای را بایستی، البته اسم نیاورده اشاره کرده، گفته فلانی را بایستی محاکمه کنیم. در سرمقاله روزنامه عصر تهران اظهار کردن که بنده را باید محاکمه کنند. چرا که بنده در فلان خطبه یا فلان مصاحبه گفتم اگر طبق نظر روحانیون دلسوز خرمشهر عمل می شد آن بخش از خرمشهر سقوط نمی کرد.

بسم الله محاکمه کنید! بسم الله آقایان پررو و وقیح، محاکمه کنید مرا! منم شما رو دعوت می کنم به محاکمه، محاکمه کنید تا مردم بفهمند که چه جریاناتی در پشت پرده های پلید سالوس و تزویر شما می گذرد! محاکمه کنید تا ما هم اجازه پیدا کنیم حرفهایمان را بزنیم! ما هم انقدر حرفهایمان را در دلمان نگه نداریم.

ای خدای بزرگ تو شاهدی! والله انقدر حرف گفتنی برای گفتن هست که اگر گفته شود ذهنیات بسیاری از این مردم تصحیح خواهد شد ولی فقط به خاطر خدا و به خاطر گل روی امام و فرمان امام نمی گوییم و دهان را می بندیم…
من خودم خدمت امام یک روز عرض کردم گفتم ای آقا وضع ما همان وضعی است که امیر المومنین فرمود "فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی” ما باز هم صبر می کنیم، باز هم نمیگیم، اگر امام اجازه داد آنوقت خواهیم گفت، ولی خدای بزرگ شاهد است که ما حرف برای زدن زیاد داریم.
یک سینه حرف موج زند در دهان ما، از بیم دین اگرچه خموشیم چون حباب…

دانلود لینک مستقیم فایل صوتی با حجم 2 مگابایت