حجت الاسلام علیرضا پناهیان در دهه اول محرم سال 90، در دانشگاه تهران با موضوع «هويت يك عبد» به ایراد سخنرانی پرداختند.

لینک مستقیم فایل های پی دی اف گزیده سخنرانی ها و صوت آنها ذیلاً قدیم می گردد :

صوت جلسات:

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 
  Tehran-1-Email.pdf
93K View as HTML Scan and download
  Tehran-2-Email.pdf
74K View as HTML Scan and download
  Tehran-3-Email.pdf
100K View as HTML Scan and download
  Tehran-4-Email.pdf
91K View as HTML Scan and download
  Tehran-7-Email.pdf
92K View as HTML Scan and download
  Tehran-8-Email.pdf
84K View as HTML Scan and download
  Tehran-9-Email.pdf
87K View as HTML Scan and download
  Tehran-10-Email.pdf
101K View as HTML Scan and download
  Tehran-11-Email.pdf
94K View as HTML Scan and download