مجموعه سخنرانی های «دکتر عبدالرضا داوری» با موضوع «گفتمان عدالت و پیشرفت» که طی 8 جلسه از آذر ماه تا بهمن ماه 1391 در تهران برگزار گردیده است.

دکتر داوری در این نشستها بیشتر از منظر «اقتصاد سیاسی» به تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در دهه چهارم می پردازد.

شایان ذکر است دکتر داوری در هشتمین جلسه از سلسله جلسات تبیین گفتمان «عدالت و پیشرفت»، که در روز ۲۶ بهمن برگزار شد، به جمع‌بندی هفت جلسۀ گذشته، پرداخته و ضمن اشاره به اهمیت بالای نظرات اقتصادی شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر، اجمالی از نظرات ایشان را در حوزۀ اقتصاد بیان می دارد.

از آن‌جا که این جلسه، آخرین جلسه از دوره اول جلسات بود، هم قدری طولانی‌تر از جلسات قبل بود و هم بخش عمدۀ آن به پاسخ‌گویی به سؤالات حضار گذشت. اهم مباحث مطرح شده در این جلسه عبارت است از:

سیطرۀ اتاق‌های بازرگانی بر اقتصاد امروز ایران و تسلط برخی جریان‌های خاص سیاسی بر آن‌ها
پروژۀ خلع ید از رهبری، برای تسهیل ادغام ایران در نظام سلطۀ جهانی
اهمیت حرکت رئیس جمهوری در جلسۀ استیضاح وزیر وقت رفاه در تاریخ سیاسی ایران و نسبت آن با اخلاق اسلامی
چرائی ضعیف به نظر آمدن دولت در جریان‌سازی رسانه‌ای و …

 

در ادامه می توانید فایل صوتی جلسات را از لینک مستقیم دانلود کنید.

 

جلسۀ اول: عدالت اقتصادی و سبک زندگی اسلامی

جلسۀ دوم: رشد اقتصادی و عدالت توزیعی درآمدها

جلسۀ سوم: مقابله جریانهای مخالف نسبت به پدیده پیشرفت و عدالت

جلسۀ چهارم: نتایج اِعمال سیاستهای بازارگرایانه در ایران از سال ۱۳۶۸

جلسۀ پنجم: پیچ تند تقابل بازارگرایان با پیشرفت و عدالت

جلسۀ ششم: دو بعد چالش برانگیز نظریه پیشرفت و عدالت

جلسۀ هفتم: تبیین سخنرانی رئیس جمهور در مجلس برای تفاهم

جلسه هشتم: نظرات اقتصادی شهید صدر، سخنرانی رئیس جمهور در جلسه استیضاح وزیر رفاه و …