همزمان با 28 صفر سالروز رحلت پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی (ع)، رئیس جمهور با حضور در بخش های مختلف بیمارستان بهارلو تهران از بیماران این بیمارستان عیادت و دلجویی کرد.

"Our President, analytical news site"