جوانان و مردم هوشیار تبریز با استقبال کم نظیر از وی ، پاسخی شفاف به مخالفان و تنگ نظران دادند.

در حالی که رسانه ها و جریانهای تمامیت خواه پیش از سفر استانی رییس جمهور به آذربایجان شرقی ، تبلیغات منفی علیه مهندس اسفندیار رحیم مشایی به راه انداخته بودند، جوانان و مردم هوشیار تبریز با استقبال کم نظیر از وی ، پاسخی شفاف به مخالفان و تنگ نظران دادند.
برای مشاهده بخشهایی از استقبال تبریزیها از مشایی، سایت معیار فایل های ویدئویی گوشه هایی از این رویداد را منتشر کرده است.

لیست و لینک دانلود این ویدوئوها به شرح زیر است: