قذافی پس از توافق با آمریکا اقرار کرد پاداش های غرب در برابر آنچه وعده کرده بودند بسیار ناچیز بوده و غرب به تعهداتش عمل نکرده! اما دیگر فایده ای نداشت چراکه لیبی همه برنامه هسته ای اش را نابود کرده بود.آیا قرار است ما جا پای لیبی بگذاریم.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ فیلم مستند "سرنوشت لیبی پس از توافق با آمریکا" را از لینک ذیل می توانید دریافت نمایید.

دريافت لينک مستقيم فيلم "روزنه 177"

"Our President, analytical news site"