برنامه ثریا با موضوع بررسی مدل های نفوذ آمریکا برای استحاله انقلاب اسلامی با حضور دکتر شهریار زرشناس، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و منتقد و پژوهشگر غرب و مدرنیته، پرده از نفوذ برنامه ریزی شده عناصر غرب در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست ایران پس از انقلاب اسلامی آن هم با کمک عوامل نفوذی در دولتهای مختلف پس از انقلاب برداشت. زرشناس در ثریا گفت: کار از روزنه های نفوذ گذشته است، امروز باید از اتوبان های نفوذ سخن گفت، اتوبانهایی که با کمک دستگاه های مختلف دولتی برای نفوذ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دشمن ساخته و آماده شده است.

جریان نئولیبرال مثل بازرگان متدین است، اما اعتقادی به مبارزه با نظام سلطه ندارد!

شما اگر خوب نگاه بکنید می بینید اتفاقا آمریکا خوب جریانی را در ایران پیدا کرده است: خط نئولیبرال ها در ایران. نئو لیبرال ها هم همین نوع اسلام را می خواهند. ما نئولیبرال‌هایی داریم که تدین دارند و واقعا متدین هستند، مگر بازرگان متدین نبود و امام(ره) نمی‌گفت بازرگان نماز شب می‌خواند اما حضرت امام(ره) در خصوص همین بازرگان می‌گوید او بدتر از منافقین و خطرناکتر است و می گوید اگر من نباشم او کشور را به دست آمریکا می‌دهد و لذا ما با همین جریان روبه رو هستیم.

ما با جریان نئولیبرالی مواجه هستیم که ظاهر متدین دارد و واقعا هم متدین است، اما این جریان اعتقادی به آرمان‌های انقلابی و اعتقادی به مکتب امام(ره) و مبارزه با نظام جهانی سلطه ندارد و معتقد است باید تابع نظام جهانی باشیم.

اقتصاد شبه مدرن ما ذاتاً عدم توازن ساختاری بین بخش مولد و غیرمولد دارد؛ این اقتصاد را به گونه ای طراحی کردند که بخش غیرمولدش دایما تشدید می شود. شما اگر جریان تحریم‌ها را بردارید همه سرمایه دنیا را هم بفرستید اینجا نتیجه‌اش فقط تشدید تورم و رکود است چون وارد مدارهای اقتصادی ما می‌شود و مدام بخش غیرمولد را تقویت و بخش مولد را ضعیف‌تر می‌کند پس راه حل مسئله باز طراحی اقتصاد است که همان اقتصاد مقاومتی است.

 

لينک کوتاه مطلب: http://miniurl.ir/hiEDG