ذکر واژه ای است مرتبط به روح مومن به جهان درون باور کرده به ارزشهای متعالی.از ذکر چه می جویند ذاکران؟ همان را بجویند از ایران.ایران ذکر است زیرا ایران مظهر ایمان است تاریخ ایران آکنده از ایمان است سرزمین ایران همیشه مظهر ایمان بوده است.چرا؟چون مظهر علم بوده است ،مظهر فهم بوده است مگر می شود ایمان را درجایی جستجو کنی که علم ومعرفت درآنجا نباشد هرجا که علم نیست ایمان هم نیست هر جا که معرفت نیست ایمان هم نیست.

دانلود لینک مستقیم فایل صوتی افتتاحیه مراسم با کیفیت 128 کیلو بایت و حجم 82 مگابایت

دانلود لینک مستقیم فایل صوتی افتتاحیه و اختتامیه مراسم با کیفیت 64 کیلو بایت و حجم 82 مگابایت

دانلود لینک مستقیم فایل صوتی افتتاحیه و اختتامیه مراسم با کیفیت 128 کیلو بایت و حجم 132 مگابایت

دانلود لینک مستقیم فایل تصویری افتتاحیه مراسم با کیفیت بالا و حجم 680 مگابایت

دانلود لینک مستقیم فایل تصویری افتتاحیه و اختتامیه مراسم با کیفیت متوسط و حجم 641 مگابایت

دانلود لینک مستقیم فایل تصویری افتتاحیه و اختتامیه مراسم با کیفیت بالا و حجم 82 مگابایت

بسم الرحمن الرحیم

الّلهم عجل الولیک الفرج واالعافیه واالنصر وجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدین بین یدیه.

گفتندکه اکنون فرجام مراسم اختتامیه است دوستی به من گفت برای ایران اختتامیه وجود ندارد برای ایران همیشه افتتاحیه است، آغاز است .در پایان دو روز بسیار خوب،زیبا ودوست داشتنی هستیم موج بزرگی از انرژی اکنون درسرزمین جاری است درسرزمین ایران جاری است اما سرزمین ایران کجاست؟هر جا نام ایران باشد وایرانی باشد آنجا سرزمین ایران است من می گویم ازاین فراتر هرجا که دلی درباور به خدا درعشق به انسان می تپد آنجا ایران است. هرجا که جلوه ای از مهربانی باشد هرجا که نشانه ای از محبت وعشق باشد هرجا که صفا باشد همانجا ایران است ایران همیشه مظهر عشق بوده است ومعرفت و دراین باره دیروز سخن گفتم.عزیزان من اکنون نه فقط خطاب به شما بلکه خطاب به همه ایرانیان درهمه جای دنیا که زندگی می کنند عرض می کنم باور عمیق دارم که دوره بسیار بسیار بزرگی برای ایران آغاز شده است.ما درفصل جدیدی از حیات تاریخی ایران هستیم.زمانه شکوفایی و رشد مجدد ایران فرارسیده است همه شواهد وقرائن بر این حقیقت زیبا گواهی می دهند چندان نیاز به استدلال ندارد که ایران وایرانیان رو به تعالی پا به صبح صادق روز روشن زندگی می گذارند،شب سیاهی که چند صد سال براین سرزمین نهیب می زده است اکنون رو به پایان است ایرانیان بیدار شده اند علامت این بیداری چیست؟علامت این بیداری به خود آمدن است به خود آمدن،خود را یافتن،خود را شناختن، قدر و منزلت خود را دانستن است.جایگاه ایران راشناختن است امروز همه ایرانیان از اینکه ایرانی هستند احساس عزت می کنند.عزت یک احساس هدفمند است خیلی جالب است احساس عزت اتفاقی نیست هیچ کس براساس تصادف احساس عزت نمی کند احساس عزت از جنس علم است محصول یک برآورداست یک محاسبه است یک درک است .آیا از اینکه ایرانی هستیم اکنون احساس عزت می کنیم گمانم براین است که هرایرانی احساس عزت می کند توجه داریم که این احساس عزت عالمانه است معنای این حرف آنست که هرچه عالمتر ،احساس عزت بالاتر.باز این معنا معادل این حقیقت است هرچه ظرفیت ایرانی به ظهور رسیده باشد این احساس عزت بالاتر است چون علم بیشتر به حقیقت ظرفیت ایران به دست آمده است این یک نکته،نکته دوم احساس عزت ایرانی از منظر سلطه وقدرت نیست.جالبه،بله،قدرت وسلطه ممکن است غرور بیاورد البته آنجا هم علم است آن احساس هم عالمانه است علم به قدرت هم غرور آفرین است ولی آن امتیاز اول ایران بود حالا می خواهم یک نکته دیگری را اضافه کنم یک حقیقت شاید بزرگتر که احساس عزت ایرانی از جنس احساس ناشی از سلطه نیست ما از اینکه سرزمینی را به زیر سلطه خود آورده باشیم احساس عزت نمی کنیم جنس عزت ایرانی مقوله دیگری است این خیلی جای کار دارد جای بحث دارد باید فرصت ایجاد کنیم که نسلهای نو ایرانی بادرک عالمانه این عزت فلسفه ایران را بفهمند مکتب ایران را بفهمند من اسرار دارم برمکتب ایران، بعضی ها ممکن است برمن خرده بگیرند که تو چرا نمی گویی مکتب اسلام،مکتب اسلام دریافتهای متنوعی از آن وجود دارد من یک اشارتی کردم از آن درصحبت قبلی .دریافت ناب از حقیقت ایمان و وحقیقت توحید وحقیقت اسلام مکتب ایران است. باید از این پس ما مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم من دراین باب یک عبارتی راقبلا"عرض کردم سال گذشته درهمایش هم به نظرم عرض کردم و در خیلی از همایشها درمحضر ایرانیان عزیز در سراسر دنیا عرض کردم باور دارم که واژه ایران ذکر است ،ذکر است چرا ذکر است؟شما درذکر به دنبال چه هستید؟ذکر واژه ای است مرتبط به روح مومن به جهان درون باور کرده به ارزشهای متعالی.از ذکر چه می جویند ذاکران؟ همان را بجویند از ایران.ایران ذکر است زیرا ایران مظهر ایمان است تاریخ ایران آکنده از ایمان است سرزمین ایران همیشه مظهر ایمان بوده است.چرا؟چون مظهر علم بوده است ،مظهر فهم بوده است مگر می شود ایمان را درجایی جستجو کنی که علم ومعرفت درآنجا نباشد هرجا که علم نیست ایمان هم نیست هر جا که معرفت نیست ایمان هم نیست.خیال ممکن است باشد توهم ممکن است باشد اما حقیقت ایمان منوط است به معرفت وعلم .این حرف قرآن است ((انما یخشی الله به العباده العلماء))ربط دارد ایران مظهر حقیقت ناب است سرزمین باورهای عمیق وپاک وصاف است اندیشه ایرانی جوهر دارد گوهر است بروز ظهور اندیشه ایرانی همه اش زیباست مرا مظهر ایرانی نپندارید من تلاش می کنم تا مظهر یک ایرانی باشم اما بدانید همان جا که زیبایی را می یابید آن گوهرایران است درکردار،درپندار درگفتار دررفتار دربینش درکنش ایران است.بعضی ها می گویند خاک ،خاک است چه فرق می کند؟نه ،فرق می کند من نمی خواهم الان برای شما روایت بخوانم وبحث دینی ندارم الان اگرچه همه این حقیقت اساس دین است ولی در دین خاک با خاک فرق می کند .درمنطق دینی محل دفن ظالمان با مشهد شهیدان فرق می کند ویژگیهای ایران متعدد ومتنوع است مکتب ایران را شناختی ، شناخت جلوه ها ومصادیق آسان است.دیروز عرض کردم که ایران محل تلاقی ارزشهای آسمان وزمین است خدا وانسان هردو درایران تعظیم شده است اگر یافتی جایی را که خدا تعظیم شد، انسان تکریم نشد بدان که آن خدا همان خدا نیست .یقین بدان ،تردید نکن واگر دیدی جایی که انسان تکریم نشده است خدا پیدا نیست یقین بدان که آنچه تکریم شده است انسان نیست.من که سخن از انسان می گویم برخی می گویند این مشائی اومانیست است ای کاش که یک کم خوانده بودند همین اومانیست را هم می شناختند . می گویند این مثل فلان کس است اندیشه هایش مثل اوست نه اندیشه های من را فهمیده اند متاسفانه ،حتی اندیشه های او را هم نفهمیده اند .چون نمی خوانند اصلا"زحمت خواندن به خودشان نمی دهند،انسان محور است آفرینش با انسان معنا پیدا می کند اگر کسی قدر آسمان می شناسد باید درزمین قدر شناس باشد باید قدر انسان بشناسد که اگر قدر انسان شناخته نشود چطور ی قدر خدا شناخته می شود چطوری؟من که پیدا نکردم نمی فهمم.می خوای خدا را معرفی بکنی باید انسان را معرفی بکنی .می خوای بگی خدا بزرگه باید نشان بدی انسان بزرگه.راه دیگری وجود نداره اگر وجود داره یکی پاشه بگه .من میام پایین .میام می شینم اون جا.ایران چرا مهم است ؟چون انسان را مهم دانسته است ،چالش مابا غرب کجاست؟درآنجا است که غرب انسان را محور کرده است؟ خیر .هر چقدر غرب به نسبت شرق امروز برای انسان اهمیت بیشتری قائل شده است که شده است درعمل باید از او بپذیریم .اگر جامعه ای منضبط است این جامعه منضبط بدلیل اهمیتی است که به انسان داده است وگرنه نظم مگر مفهوم دیگری هم دارد؟ اگر کار یه آدمی را ساده تر ،سهل تر وسریعتر انجام بدهی خوب یعنی اینکه اون انسان را مهم تر دانسته ای واگر هی در کار آدمها گیر بدی ، هی مشکل حل نکنی وبرمشکلات بیفزایی خوب معلومه که قیمتی برای آدمها قائل نیستی .پس اگر هستند کشورهایی که هستند از منظر اجتماعی برای انسان اهمیت بیشتری قائلند باید چشمانمان را ببندیم،گوشهایمان را ببندیم، نبینیم،نشنویم.چرا؟این همان گوهر ایران است،چشمها را بستی آنجا وحقیقت را نبینی چشم برایران بستی. برحقیقت ایران بستی برمکتب ایران بستی ،ما باید از عشق درهر جای دنیا که باشد دفاع کنیم.ازمهربانی و محبت درهرجای دنیا که باشد واز هرکس که باشد باید حمایت کنیم این حقیقت ایران است.چالش ما باغرب کجاست؟دراین جا نیست که چالش ما باغرب دراونجاست که همه حقیقت انسان عرضه نمی شود.انسان به ما هو انسان عرضه نمی شودنتیجه چیه؟نتیجه آنست که سیاست که باید درخدمت انسان باشد انسان درخدمت سیاست است .امنیت که باید درخدمت انسان باشد انسان درخدمت امنیت است.اقتصاد که باید برای انسان باشد انسان برای اقصاد است .خوب این یعنی همان بحران ،ماهیت بحران چیست؟نگاه کنید منطق اقتصاد جهانی نفی انسان است حتی اگر این نفی انسان برای انسان باشد. نمی شود انسان را برای انسان نفی کرد.درغرب انسان برای انسان نفی می شود،دربرخی کشورهای شرق انسان برای خدا نفی می شود، هردو انحراف است وهیچ کدام درمکتب ایران نیست .زیبایی ها وهشیاری ها درغرب بسیار است اما اینکه می گوییم غرب ،غرب اصطلاحی است وفرهنگی است که حکمرانان وسیاستمداران از آن حمایت می کنند.
آقای دکتر احمدی نژاد دریک سخنرانی گفتند که اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود،آنها گفتند ایران می خواهد بجنگد وبمب بسازد و.... آقای احمدی نژاد بارها درسخنرانی توضیح دادند که در 60 سال پیش درنقشه اصلا" نبوده است.اینکه کی آمد وچطور آمد مبنا ندارد وزورکی آمده است از این رو یک دوره ((جوله)) دارد وموقت است وزمان دارد وایشان گفتند زمانی می رسد وقتی که نقشه نگاه می کنی نیست می شود.
ایشان درباره هولوکاست بحث کردند وسوال مطرح کردند وبه یک باره همه قدرت های سیاسی جهان برآشفتند.مدافع مظلومانی شدند که با تفکر آنان دریک دوره تاریخی موردستم قرار گرفتند.درنشست ها وجلسات ما سوال می کنیم از آن ها این حادثه 60 سال پیش اتفاق افتاد ،چرا شما آنقدر به این موضوع حساس هستید که گویی همین امروز اتفاق افتاده وشما مثل آدمهای داغدار هستید ،مثل کسانی درسوگ نشستند که عصبانی وداغ دار هستند ،این همه عصبانیت برای چیست؟به فرض اگر هم درست نبوده ،این عصبانیت جنسش مشخص است. درغرب انسان امروز درمنظر اندیشه انسان هایی که درجامعه غربی پیش قراول نظم جدید اجتماعی شده اند ودستورالعمل وآئین نامه های جامعه انسانی را می نویسند مشکل اساسی شان درغرب این است که حقیقت انسان رادر نیافته اند،درشرق مشکل چیز دیگر است، امروز درشرق هم جوامع شرقی برحقیقت انسان تایید وتکیه نمی کند،مکتب ایران ،مکتب انسان است ،همه حقیقت انسان.خداهم وقتی با انسان حرف می زند خیلی قشنگ حرف می زند ومی گوید مانند اون هایی نباشید که خدا رافراموش کردند، اگر کسی خدا را فراموش کند ،حقیقت خود را فراموش کند حقیقت خود را فراموش می کند ،حقیقت انسان تا 7 آسمان حق دارد.علی (ع) می گوید:گمان مبر که تو جرم کوچکی هستی که جهان بزرگ تر درتو قرار داده شده است.کسی منهای انسان بخواهد به دنبال اثبات دین را بشناسد به بیراهه رفته است. جز درمسیر انسان خدا فهم نمی شود. انسانها چگونه خدا را بهتر می بیند؟من آدرس می دهم که اگر می خواهی خدا را بهتر ببینی ومی خواهی جای بلندی بروی که خدا را بهتر ببینی، برو برشانه انسان بایست.
امروز خود باوری ملی ایرانی که همان خود باوری دینی است،از دید من یکی است، چرا که حقیقت ملیت ایرانی حقیقت دین است.امروز این عزت احساس می شود چرا که جنس عزت عالمانه است وبرعلم استوار است.چون عزت به دلیل ایرانی بودن است آن علم ومعرفت مرتبط است با این مکتب ،شرط رسیدن به قله های بلند است، باید باور داشته باشی که می توانی به نوک قله برسی پس قبل از قله باید خودت رادرک کرده باشی،شرط دوم آن است که وقتی شرط اول را شناختی بدانی وباور کنی که کار این هست رسیدن به قله ها واگر این رافهم نکنی رفتن به سوی قله ها نیست.
امروز این اتفاق افتاده است چرا که اگر تلویزیون بگوید ایرانیان فلان دستکاه پیچیده را ساختند خداوکیلی چه کسی بین شما است که این خبر را باور نکند کما اینکه این خبر مربوط به پیچیده ترین حوزه علم باشد.البته ماایرانیان هنوز خیلی از کارها را نمی توانیم انجام دهیم ،هنوز علم وقدرت کارهایی راکه دیگران انجام می دهند نداریم ونمی توانیم انجام دهیم .اما من می خواهم بگویم با وجود این علمی که ما نسبت به خود داریم اگر تلویزیون بگوید فلان کار را ایرانیان انجام دادند چه کسی دربین ملت ایران وایرانیان باور نمی کند؟ چه اتفاقی افتاده ؟این باور چیست؟این خود باوری ملی است،این اعتماد به نفس ملی است.من می خواهم از شما بپرسم که کارشناس وگوهر شناس هستند،قیمت قاطبه قاطع یک ملت به این خود باوری برسد که هرخبر از فتح وفتوحات علمی وفنی برای او قابل باور باشد چقدر است؟
من هر چه فکر می کنم که اگر قرارباشد به یک دولت 100 سال فرصت بدهند که بماند که این باور قاطع این ملت را ایجاد کند چقدر باید پول خرج کند تا بشود وچه عددی وجود دارد تا بگذارد این روح ملی به وجود آید،امروزما این باور را به دست آورده ایم.
محضر همه ایرانیان درسراسر جهان وکسانی که ایرانیان رادوست می دارند که درجلسه حضور دارندنکته سوم این است که هر کار بزرگ شجاعت وریسک می طلبد چراکه تصمیم بزرگ قدرت تصمیم گیری ،قاطعیت وشجاعت می خواهد این جسارت اگر مبنا نداشته باشد خطرناک است، اگر مبنا داشته باشد تاریخ ساز است .یعنی هرچه شما اقدام بزرگ تر انجام بدی گام بزرگتر برداری ،اگر مبنا داشته باشد تارخ ساز می شودواگر مبنا نداشته باشد خطرناک است،اکنون ممکن است اختلاف باشد بین کارشناسان دربرآورد از پهلوانی به نام ایران ،چه برآوردی دارند؟ واین زیربار چه وزنه ای می تواند برود وبایستد؟
اکنون بعد از گذشت 31 سال از انقلاب قالب ملت به این نتیجه رسیده اند که ایرانیان می توانند گام های بزرگ بردارندومیتوانند تصمیم های بزرگ بگیرند وباقاطعیت وشجاعت مسیرخود رابه سوی کمال انتخاب کنند .دلیل این موضوع انقلاب بود و8 سال دفاع مقدس ،40 کشور به عراق کمک کردند و14 کشور آدم حکمت خدا را بعضی وقتها نمی فهمد ،ما ناچار شدیم به خاطر یورش دیگران از جان وعشق مایه بگذاریم،فرزندان رشیدمان به کام مرگ رفتند وبسیار تلخ بود اما امروز که می بینیم اگر 8سال را ازتاریخ کشورمان برداریم تبدیل می شویم به جامعه ترسو درداخل وجامعه ای ضعیف نما از منظر بین الملل.
اینکه چرا رفتند افغانستان وعراق وترسیدند مستقیم بیایند سراغ ایران.پایداری ومقاومت ما در چند سال گذشته برای دفاع از حق هسته ای باوری که نسبت به خود داشتیم وتصوری که دیگران از ما داشتند با هم باعث شده است که ما تا اینجا جلو بیاییم که آنگونه آنها از ما ترسیدند وما جرات داشتیم که آنگونه تصمیم بگیریم ،هردو محصول باورهای این سرزمین است.امروز اکثریت قاطع ایرانی ها طرفدار اقدامهای بزرگ اند.هرگاه آقای احمدی نژاد سفت تر حرف می زند ،میهمانان محکم تر دست می زنند، موضع محکم تر پرهزینه تر است.
من فرزند کوچک این ملت هم به حساب نمی آیم اما قسم خورده ام غیر آنچه که باور دارم را به مردم نگویم،یعنی اگر روزی خطاب به مردم چیزی را می گویم باورم است که البته اهل این هم نیستم که حرفی را بگویم که پیش خودم منطق نداشته باشد وبی استدلال باشد.این را مقدمه گفتم که بگویم خطاب به ایرانیان وغیر ایرانیان درهمه جای دنیا،برای ایران حرکت رو به روشنی است وبرای دشمنان ایران آینده از جنس تاریکی است.اروپا درمعادلات حساب نیست،این را من نمی گویم،خودشان می گویند ،ما دراین چند سال درمذاکرات هسته ای فهمیدیم که اصلا"حرف زدن با اروپا فایده ای ندارد نه اینکه آنها نمی فهمند، فایده ندارد، حتی اگر بفهمند هم فایده ندارد،چرا که اروپایی ها نه سر کرباسند ونه ته کرباسند. خودشان هم همین را می گویند ،اون یک حرفی می زند اینها جلوتر رقصیدند.یک نفر باید بپرسد منطق برخورد شما با ایران چیه؟برنامه ریز اصلی می گوید من به شما اطمینان می دهم که ما نمی خواهیم تحریم جدی داشته باشیم. اما شما به من رای دهید.شما منتقدان حرفهای من باشید،من از شما می پرسم که اروپا که تحریم اضافه می گذارد آیا مطمئن است که زیرکی ارباب برای ما نفرسته باشد ونگوید؟من نگفتم هست ها فردا شایعه درست کنند.این حرکات عاقلانه نیست.من ازیکی از دیپلماتهای کهنه کار قبل از قطعنامه که آمده بودند ما را راضی کنند درتبادل سوخت پرسیدم،تحریم درعمل شدنی است؟کمی فکر کرد وگفت تا حالا شدنی نبوده، بعد پرسیدم خودت چه فکر می کنی ؟گفت:از نظر من نه.چه کسی می گوید با تحریم جمهوری اسلامی ایران دولت احمدی نژاد را وادار به انصراف از مسیر می کند؟معلوم است که تحریم اثردارد اما تحریمها را از ادامه مسیر باز نمی دارد.جناب آقای گالووی گفت قیمتی برای اروپا نمانده است،اروپا تحقیر شده است ما به این نتیجه رسیده ایم که اروپا هیچ خاصیتی ندارد از نظر ما کل اروپا دو تا رای نیست وحتی یک رای مستقل نیست وخاصیتی ندارد ،تکلیف آمریکا نه دورنمایی برای عراق است ونه برای افغانستان است ونه برای عراق ،تازه این آقای خوش چهره وخوش اخلاق به این دکترین رسیده است که کمی عراق را سبک کنند ،افغانستان را سنگین کنند ودامنه بحران را درپاکستان ادامه دهند.از حل مسئله علامتی دیده نمی شود،خودشان هم می گویند نیست،هیچ آینده دراز مدتی هم وجود ندارد .آمریکا نه راه پس دارد ونه راه پیش. اینها آمده بودند ما را نجات بدهند ،حالا نه راه پس دارند ونه راه پیش.حالا اگر یک روزی هم بخواهند بروند بدون کمک ما نمی توانند بروند یعنی دستشان برای یک تصمیم بزرگ ایران است که حرف اول وآخر را می زند.پیش از تحریم گفتم وآمریکا گوش نکرد،ضعف آمریکا آن است که گوش ندارد،مگر آقای اوباما نیامده دردنیا اصلاحات انجام دهد،مردم دنیا آقای اوباما را هنوز خیلی دوست می دارند ،من واقعیت ها را می گویم، دلیلش هم آنست که این آقا آمده وگفته می خواهیم عوض کنیم .ما سوال فنی داریم ،تحریم شدنی است؟قطع نامه می توانید بدید اما باید عملی باشد.حالا فرض می کنیم تحریم شدنی است ،تحریمی که شدنی است برای آنکه دولت ایران را از مسیرش منصرف کند آیا یکروزه ویک هفته ای و7 ماهه نمی شود.چه کسی درایران می گوید ما از مسیرمان برمی گردیم؟تحریمی که ایران را فلج کند به این سادگی ها نیست.آقای اوباما چقدر وقت دارد؟2سال وچند ماه بیشتر وقت ندارد یعنی منطق اش این است که اوباما مسیر نجات آمریکا است،ادامه راه بوش نابودی وفروپاشی آمریکا است.اوباما آمده تا راه نجاتی به سوی آمریکا باز کند ،با شعار اصلاحات آمده ودر سازمان ملل چند بار برایش کف زدند.چند مسئله افغانستان ،فلسطین،عراق،ایران و... باید حل شود،سوال این است که کدام راحتر است؟همه درپاسخ می گویند حل مسئله با ایران راحترین است.
درعراق وافغانستان اصلا"نمی دانند با کی مسئله را حل کنند اما از نظر مدیریتی حل مسئله با ایران راحترین است. بدون حل مسئله ایران ،افغانستان ،عراق ،فلسطین آیا حل شدنی است؟ایران غیر از اینکه ساده تراست.اجتناب ناپذیر است.گفت که راه قدس از کربلا می گذرد.هرکاری که بخواهد انجام دهد باید از ایران رد شود واین قدرت ملی ایران است.پس به دلایل مختلف اگر او مرد تغییراست، ومرد حل مسئله است اول باید با ایران مسئله اش را حل کند.آقای اوباما نتوانست با منطق اصلاح وتغییر با ایران کنار بیاید ،حالا ایران هر چه بازی گوش وشلوغ کن و بد اخلاق و... است من کاری ندارم ، این تنها راه است .حالا می خواهد جنگ کند ،نمی تواند .اما آن زمان گفت آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند،الان هیچ غلطکی هم نمی تواند بکند.این که راه نیست ،تو گفتی تغییر نه جنگ پس درمسیر تو مشکل به وجود می آید.آدمی که گفت وگو می کند که تحریم نمی کند پس راه گفت وگو را هم از بین برده است.قطعنامه که صادر می شود یعنی مردم جهان وشورای امنیت بدانید که ما راه مذاکره وگفت وگو نداریم ودراین راه شکست خورده ام .تحریم برای تسلیم کردن ایران است. باصدور قطع نامه آقای اوباما به دنیا گفته است که از من کاری ساخته نیست.یک سال مانده به انتخابات همه به دنبال نقد مدیریت آقای اوباما هستند ،2فرض وجود دارد آقای اوباما اگر باید هم راه رابرای حل مسئله با ایران بسته است حتی اگر 4سال برقدرت بنشیند.آیا راه بازگشت به سیاست های بوش می ماند؟امکان ندارد.
راه دیگر آن است که کسی بیاید وبگوید مردم آمریکا حرفهای خوب ،حرفهای آقای اوباما است ومسیر همان مسیر است، ادبیات همان ادبیات است واما مشکل خود ایشان بود که جسارت ،مدیریت وقاطعیت لازم برای اعمال این تغییرات را نداشته است.وراه دیگر هم هست که آقای اوباما ادبیاتش رادر مقابل ایران اصلاح کند وآینده آمریکا افزایش قیمت ایران است.منطقه از لحاظ سیاسی افتخار ندارد چرا که شجاعتش واعمال اراده سیاسی وجود ندارد ،من نمی خواهم توهین کنم.درمنطقه هم منتظر ما است. من به عنوان شاگرد مکتب شما عرض می کنم ،فرصت بسیار بسیار بزرگ تاریخی که حتما"تاریخ می سازد برای ملت ایران فراهم شده از چند نظر.1- بیداری ایران2- خودباوری ایران3- درک افقهای ایران.
از همین الان انسان ایرانی را درفضا ببینید چرا که کاری را اکنون انجام داده صدها برابربزرگتر از فرستادن انسان به فضا است..اگر به مکتب ایران بود باید 500سال پیش انسان به فضا پرتاپ می شد.همه شرایط بین المللی برای تعالی ایران مهیا است،نقش ایران هر روز پررنگتر می شود ومنحنی ایران منحنی روبه اوج است ومنحنی قدرت مخالفان روبه افول است.باید آگاه باشیم ،بعضی ها به غلط دیکته می کنند که کار بخردانه کار احتیاط است وکار با احتیاط یعنی سرعت کمتر وکارهای کوچکتر.گام کوچک برای ملت ایران سم است. 5سال آینده ایران با امروز قابل مقایسه نیست.گفتند اسرائیل می زند،گفتم بزند چیزی نمی شود فقط آنچه پیش بینی می کردیم در روزهای دورتری در نقشه نباشدبه مدت یک هفته از روی نقشه می رود. تصویر بیارم که بالا سر ناوهای آمریکایی هستیم خودشون حالیشون نمی شه.ما می خواهیم نشان دهیم که مقتدر ومهربان بودن می شود،مکتب علی قهرمانی نیست،پهلوانی است، پهلوان هم قدرت دارد وهم مهربان است ،جنس ایرانی اقتدار ومهربانی است وما این را به دنیا نشان خواهیم داد.یادمان باشد در دور دست تاریخ، این پرچم ایران است که برفراز آمده است.اکنون دوردست های تاریخ فرداها را ببین همه ملت ها ،همه مکاتب دلهایشان آگاهی می دهد که آینده بشریت روشن است وما این رادر فطرت انسان داریم وحرف خداوند نیز هست.مکتب ایران روشن ترین وزیباترین فردا را به همه انسانها هدیه می کند، درود برایران،درود برمردمان بزرگ ایران،دوست دار همه ملتهای جهان.

دانلود لینک مستقیم فایل صوتی افتتاحیه مراسم با کیفیت 128 کیلو بایت و حجم 82 مگابایت

دانلود لینک مستقیم فایل صوتی افتتاحیه و اختتامیه مراسم با کیفیت 64 کیلو بایت و حجم 82 مگابایت

دانلود لینک مستقیم فایل صوتی افتتاحیه و اختتامیه مراسم با کیفیت 128 کیلو بایت و حجم 132 مگابایت

دانلود لینک مستقیم فایل تصویری افتتاحیه مراسم با کیفیت بالا و حجم 680 مگابایت

دانلود لینک مستقیم فایل تصویری افتتاحیه و اختتامیه مراسم با کیفیت متوسط و حجم 641 مگابایت

دانلود لینک مستقیم فایل تصویری افتتاحیه و اختتامیه مراسم با کیفیت بالا و حجم 82 مگابایت