هفتمین شماره هفته نامه مستضعفین به مدیرمسئولی دکتر معین ضابطی منتشر شد؛ در شماره هفتم این هفته نامه مطالبی از استاد طاهرزاده، دکتر حسن رحیم پور ازغدی و دکتر ابراهیم فیاض آورده شده است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، در شماره هفتم این هفته نامه مطالبی از استاد طاهرزاده، دکتر حسن رحیم پور ازغدی و دکتر ابراهیم فیاض آورده شده است، این نشریه در ۴صفحه رنگی با گسترده چاپ سراسری منتشر می شود.

مسئولین این نشریه ضمن اشاره به مردمی بودن توزیع و تهیه این مطبوعه از مخاطبین خودخواسته اند تا پس ازمطالعه نشریه ان رابرای استفاده دراختیار دیگران قراردهند، همچنین شماره حساب ۰۱۰۱۲۷۳۲۱۲۰۰۰ و شماره کارت۷۹۹۱۴۵۸۶۸۰۱۶۶ ۶۰۳ به منظور دریافت کمک های خوانندگان اطلاع رسانی شده است.

دانلود صفحات ۱-۴

دانلود صفحات ۲-۳

منبع : همت نیوز