طرح و بررسی چهارده سؤال اساسی فرضی پیرامون مباحث مربوط به جریان انحرافی و پاسخ به آن با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری«مدّ ظلّه العالی»

«پايگاه تحليلي تبیینی رئيس جمهور ما»؛ طرح چهارده سؤال اساسی فرضی و پاسخ آنها از میان فرمایشات امام خامنه ای(مدّظلّه العالی):‏
‏1- آیا برای تشخیص انحراف احتیاج به شاخص داریم؟ این شاخص چیست ؟
‏2- مصداق عینی منحرفین چخ کسانی هستند؟
‏3- آیا گفتمان و عملکرد دولت فعلی دارای انحراف است؟
‏4- آیا شخصیت افرادی که در دولت فعلی و یا سایر نهادهای نظام، مسئولیت دارند دارای انحراف است؟
‏5- آیا انقلاب ما از مسیر خویش منحرف شده است؟
‏6- مراقبت و مسئولیت جلوگیری از انحراف در انقلاب، ر عهده چه جریان و چه شخص است؟
‏7- آیا با توجه به اینکه منش رهبری، حمایت از همه دولت های مسئول می باشد، این احتمال وجود دارد که بنا بر مصلحت، نظر ‏شخصی رهبری در رابطه با وجود جریان انحرافی با نظر اعلامی در تریبون ها توسط ایشان، متفاوت باشد و ایشان نیز در خفا معتقد به ‏وجود این جریان باشند؟
‏8- اگر دولت و شخص رئیس دولت دارای انحراف نیستند، پس علت تفاوت دیدگاه ها و نظرات برخی افراد و جریان ها با دولت چه ‏می تواند باشد؟ و شیوه برخورد ما با این مسأله چگونه باید باشد؟
‏9- اگر به عمل یا سخنی نقدی داشته باشیم، شیوه انتقاد ما چگونه باید باشد؟
‏10- اگر نظرات کارشناسی فردی با نظر کارشناسی گروه یا جریانی، و یا حتی با نظر شخص رهبری عزیز نیز متفاوت بود، تکلیف آن ‏فرد چیست؟
‏11- تفکیک بین مسائل اصلی و فرعی در این میان چه نقشی دارد؟ ‏
‏12- آسیب های وارده از پرداختن به مسائل فرعی به جای مسائل اصلی در نظام اسلامی چیست؟
‏13- وظیفه ما در قبال اخبار و نقل قول هایی که دائماً در باب افراد و ... - جریان انحرافی – می شنویم چیست؟ آیا نباید به آنها اعتنا ‏نمود ؟ یا می توانند ملاک نظر و عمل ما قرار بگیرند ؟
‏14- علت بوجود آمدن این اختلافات شدید و تکفیرها در میان دوستداران اسلام و انقلاب، و پیروان رهبری در داخل نظام اسلامی ‏مان چیست؟ به صورتیکه دشمن اصلی اسلام و انقلاب مورد غفلت واقع شده است و خطر استمرار این نوع برخوردها چیست؟

دانلود لینک مستقیم جزوه با حجم یک مگابایت 

دانلود لینک مستقیم جزوه با حجم یک مگابایت