نشریه انعکاس که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال هاست بصورت هفتگی به مسائل مختلف کشور می پردازد؛ در این شماره به موضوع توافقنامه ژنو و نقد عملکرد مسئولین در ارتباط با این مساله پرداخته است.

دانلود لینک مستقیم نشریه با حجم 5 مگابایت