آقو ما رفتیم از یارانه انصراف بدیم...

یه نگاه سفیه اندر عاقلی به ما انداختن، گفتن آقو ! شما حتما وضعت خیلی خوبه که میخوای انصراف بدی! از کجا آورده ای؟؟

گفتیم آقو ما یه آدم معمولی جامعه هستیم.
قبول نکردن ما رو به جرم مفسد اقتصادی و اخلال در امنیت پولی و ارتباط با ( ب – ز ) گرفتن الانم در بازداشت به سر می بریم.

ینی داغونم هااااا آقو له له هستم :))))