حاميان ميرحسين موسوي كه اراذل و اوباش و برخي گروهك‌ها با آنها همراه شده بودند، دقايقي پيش مسجد لولاگر در خيابان آذربايجان را به آتش كشيدند كه اين آتش‌سوزي همچنان ادامه دارد.

 

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، علي‌رغم اينكه مجمع روحانيون مبارز تجمع خود را هرچند ديرهنگام لغو كرد، اما موسوي تاكنون اين تجمع غير قانوني را لغو نكرد و تنها به اراذل و اوباش و گروهك ها بهانه داد تا مردم را مورد آزار و اذيت قرار دهند.

براساس اين گزارش،افرادي در اين تجمع غير قانوني به عنوان حمايت از موسوي و در كنار آنها عناصر گروهك‌هاي تروريستي و اراذل و اوباش مشاهده مي‌شدند كه به اموال عمومي خسارت وارد مي كردند.

ارذال و اوباش و حاميان موسوي به تخريب‌ و غارت مغازه ها، آتش زدن خوردوهاي مردم و بانك‌ها و حمله به عابرين مبادرت كردند.

بر اساس اين گزارش، برخي از دستگيرشدگان توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي، با سر دادن شعار در صدد تحريك افراد عادي به اغتشاش بودند‏.‏

همچنين يك دستگاه اتوبوس شركت واحد و چند موتور سيكلت در خيابان ستارخان توسط اراذل و اوباش به آتش كشيده شد‏.‏

با استقرار نيروهاي انتظامي و بسيج وضعيت در اين مناطق به حالت آرام و عادي بازگشته است‏.‏

همچنين ماموران نيروي انتظامي و بسيج موفق شدند كه سرشاخه هاي اصلي و خطدهندگان به معترضين را دستگير نمايند‏ . ظاهر افراد آشوبگر نشان مي دهد كه از اوباش هستند و با آمادگي قبلي و با برنامه ريزي به قصد آشوب به اين محل آمده اند

با اين حال موسوي همچنان در ارتباط با غيرقانوني بودن اين تجمع تاكنون موضعي نگرفته و تنها به يك نامه خطاب به شوراي نگهبان درباره ابطال انتخابات بسنده كرده است.

اين در حالي است كه شوراي نگهبان امروز از موسوي و كروبي دعوت كرده بود تا در جلسه‌اي با اين شورا مستندات خود را درباره تخلفات ادعايي را ارائه كنند كه آنها از شركت در اين جلسه خودداري كردند.