درحالي كه وزارت كشور هرگونه تجمع حاميان ميرحسين موسوي در ميدان انقلاب و راهپيمايي آنان به سوي ميدان آزادي را ممنوع و غيرقانوني اعلام كرده بود، ‌‌اغتشاشگران كه به بهانه حمايت از موسوي دست به تجمع غيرقانوني زده و قصد ورود به خيابان آزادي را داشتند.

 

به گزارش خبرنگار "سرويس فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، جوان نوشت؛ درحالي كه وزارت كشور هرگونه تجمع حاميان ميرحسين موسوي در ميدان انقلاب و راهپيمايي آنان به سوي ميدان آزادي را ممنوع و غيرقانوني اعلام كرده بود، ‌‌اغتشاشگران كه به بهانه حمايت از موسوي دست به تجمع غيرقانوني زده و قصد ورود به خيابان آزادي را داشتند، ‌‌با پرتاب سنگ به مردم عادي و تخريب اموال عمومي باعث رعب و وحشت در ميان مردم شدند. ‌‌ به گزارش ايرنا، ‌‌حاميان موسوي در حوالي خيابان اسكندري با پرتاب سنگ به مردم عادي موجبات رعب و وحشت آنان را فراهم كردند. ‌‌

 

*تلاش آشوبگران براي حمله به پايگاه بسيج مقداد

جمعي از اغتشاشگران كه تعدادشان به حدود 300 نفر مي‌رسيد، ‌‌در خيابان آزادي در حال حركت به سمت پايگاه بسيج ناحيه مقداد بودند. اين گزارش حاكي است، ‌‌آشوبگران كوكتل مولوتف كه از مواد محترقه دست‌ساز است، ‌‌به همراه داشته و حتي برخي از آنها سلاح گرم نيز حمل مي‌كردند. ‌‌

 

*طرفداران موسوي، مسجد لولاگر در خيابان آذربايجان را به آتش كشيدند

حاميان ميرحسين موسوي كه اراذل و اوباش و برخي گروهك‌ها با آنها همراه شده بودند، ‌‌مسجد لولاگر در خيابان آذربايجان را به آتش كشيدند. ‌ به گزارش فارس، ‌‌به‌‌رغم اينكه مجمع روحانيون مبارز تجمع خود را هرچند ديرهنگام لغو كرد، ‌‌اما موسوي اين تجمع غير‌قانوني را لغو نكرد و تنها به اراذل و اوباش و گروهك‌ها بهانه داد تا مردم را مورد آزار و اذيت قرار دهند. ‌‌ افرادي در اين تجمع غيرقانوني به عنوان حمايت از موسوي و در كنار آنها عناصر گروهك‌هاي تروريستي و اراذل و اوباش مشاهده مي‌شدند با حمله به اموال عمومي درصدد آشوب برآمدند. ‌‌ اراذل و اوباش و حاميان موسوي و گروهك‌هاي تروريست به تخريب‌ و غارت مغازه‌ها، ‌‌آتش زدن خودروهاي مردم و بانك‌ها و حمله به عابران مبادرت كردند.