ستاد ميرحسين موسوي به دنبال وقايع اخير و پس از فرمايشات مقام معظم رهبري، ديدگاههاي متفاوتي را در بين اعضاي خود شاهد است.

 

به گزارش خبرنگار "سرويس فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، جهان نوشت؛ هم اكنون دو طيف اقليت تندرو و اكثريت معتدل در ستاد موسوي به وي مشاوره مي دهند.

اعضاي طيف اكثريت كه معتقد به قانون گرايي و پيگيري مطالبات از طريق قانون و پرهيز از تنش و احساسات هستند، اعلام مي دارند كه ادامه اعتراضات خياباني پس از فرمايشات رهبري صحيح نيست و منجر به هزينه هاي گسترده براي موسوي و خاتمي مي شود.

برخي از اعضاي اين طيف در جلسه شب گذشته ستاد موسوي اعلام كردند چنانچه اعتراضات خياباني ادامه پيدا كند يقينا موسوي و حتي خاتمي تبديل به عناصر اپوزسيون نظير يزدي و سحابي خواهند شد و ديگر فرصت ادامه حيات سياسي در كشور را ندارند.

در مقابل اين گروه طيف اقليت حضور دارند كه غالبا جوانان و اعضاي منتسب به سايت قلم هستند. اين افراد به ادامه اعتراضات خياباني و فشار به نظام تا حصول نتيجه (احتمالا ابطال انتخابات) تاكيد دارند.

يكي از اعضاي طيف اكثريت در پاسخ به اين ديدگاه در جلسه شب گذشته گفته است: با توجه به نظر رهبري ادامه اين تجمعات صحيح نيست و بسيار هزينه دار است بسياري از مردم نيز از اين وقايع ناراحتند و بيم آن مي رود كه با كمتر شدن هواداران عملا دچار انفعال و سرخوردگي شويم.

وي مي‌افزايد برآوردها نشان مي‌دهد تعداد تجمع كنندگان به شكل قابل توجهي كاهش يافته است.