سوسن كشاورز به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان امور بانوان و خانواده ، فاطمه آجرلو به عنوان رئيس سازمان بهزيستي و محمد علي آبادي به عنوان استاندار جديد خراسان رضوي معرفي خواهند شد.

 

سر انجام پس از 5 روز راي زني و اعلام نقطه نظرات مخالفان و موافقان اعضاي معرفي شده از سوي رئيس جمهور براي حضور در كابينه دهم ، جلسه راي اعتماد برگزار شد و از ميان 21 وزير معرفي شده تنها 3 تن از آنها موفق نتوانستند راي اعتماد مجلس را كسب كنند . از بين وزرايي كه راهي پاستور شدند  به ترتيب احمد وحيدي وزير پيشنهادي دفاع و مرتضي بختياري وزير پيشنهادي دادگستري بيشترين آرا و مسعود ميركاظمي وزير پيشنهادي نفت و علي اكبر محرابيان وزير پيشنهادي صنايع و معادن كمترين آراي اعتماد را كسب كردند.

سوسن كشاورز كه به عنوان وزير آموزش و پرورش معرفي شده بود كمترين راي اعتماد را كسب كرده و فاطمه آجورلو گزينه وزارت رفاه هم نتوانست از همكاران خود در مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد بگيرد . محمد علي آبادي هم كه در سازمان تربيت بدني نتوانسته بود رضايت عمومي را كسب كند به عنوان وزير پيشنهادي نيرو هم راي اعتماد نياورد تا با حضور سعيدلو به عنوان رئيس جديدي سازمان تربيت بدني ، علي آبادي در انتظار حكم جديدي از سوي احمدي نژاد باشد.

شنيده هاي خبرنگار تعامل حاكي از آن است كه بلافاصله پس از مشخص شدن اعضاي هيئت دولت دهم ، گمانه زني ها براي انتصابات سه عضو مردودي كابينه آغاز شده است . به گزارش تعامل قرار است تا سوسن كشاورز به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان امور بانوان و خانواده ، فاطمه  آجرلو به عنوان رئيس سازمان بهزيستي (زيرمجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي) و محمد علي آبادي به عنوان استاندار جديد خراسان رضوي معرفي شوند. گفتني است فاطمه آجرلو در حال حاضر نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي است كه در صورت دريافت حكمي از سوي رئيس جمهور ناچار به خروج از ليست نمايندگان مجلس است!

لازم به ذكر است معاون اول و معاون اجرايي رئيس جمهور هنوز منصوب نشده اند !