پس از آشوبهای 25 بهمن که به فرمان موسوی و کروبی در تهران صورت گرفت، نمایندگان مجلس ، مسئولین و مردم به شدت خواستار محاکمه فوری و اعدام موسوی و کروبی به عنوان مفسدین فی الارض شدند .

در همین راستا و با توجه به تجمع های متعددی که مردم به صورت خودجوش در مقابل منزل میرحسین موسوی، کروبی، محمد خاتمی و اکبر رفسنجانی داشتند، قوه قضائیه بر آن شد تا کروبی و موسوی را به حصر خانگی در آورد .
از اینرو پس از 25 بهمن تا کنون ، این دو در خانه های خود محبوس بوده و ارتباطشان از طریق اینترنت و تلفن قطع است .
شبکه های ماهواره ای حامی موسوی و سایتهای متعلق به وی با جو سازی و دروغ پراکنی های همیشگی اخبار جالبی را از آخرین وضعیت سران فتنه منتشر کرده اند .
در آخرین اخبار منتشر شده بی بی سی فارسی مدعی شد که در مقابل منزل میرحسین موسوی میله های آهنی نصب شده است!
این شبکه که از 25 بهمن به بعد بارها توسط جوانان حزب اللهی سرکار گذاشته شده و مفتضح شد در بخشی از گزارشش آورد: تمامی راههای ملاقات با موسوی بسته شده و کروبی و موسوی حتی با یکدیگر هم ارتباط ندارند .
این شبکه در ادامه ادعایش آورد: غذای خوراکی این دو از جایی دیگر تهیه شده و برای آنها آورده می شود!
این در حالی است که پس از اقدام علیه امنیت ملی سران فتنه ، علیرغم درخواست عمومی مردم ایران هنوز قوه قضائیه اقدام به دستگیری سران فتنه نکرده است .
گفتنی است بنا بر اخبار بي بي سي منزل میرحسین موسوی در خیابان پاسداران و مهدی کروبی در خیابان نیاوران است .