به نظر می رسد که این بار نباید از «شوی تبلیغاتی» شما گذشت. باید شکایت از شما را به مراجع قضایی برد و قطعاً دادگاه صالح نیز روشنگری بزرگ خواهد بود برای کشف خیالی شما.

در پی انتشار سخنان اخیر حجت الاسلام پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده 450 میلیون یورویی کیش، که در آن ادعاهای وی در این خصوص مجدداً تکرار شده، اداره کل روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری طی اطلاعیه ای به این مساله پاسخ داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

آقای پورمحمدی، کشف خیالی شما شوی تبلیغاتی است!

شما در مصاحبه اخیرتان مجدداً به کشف «فساد در قرارداد 450 میلیون یورویی کیش» اشاره کرده‌اید. این در حالی است که تا این لحظه از ارائه متن قرارداد این «فساد بزرگ!!» عاجز مانده‌اید. جناب آقای مصطفی پورمحمدی، خوب است بدانید مطابق روایات و آموزه های دینی و اخلاق اسلامی، دروغ گویی و تهمت و افترا و سوءاستفاده از مقام و قدرت، مصداق مفسده بزرگ است.

اگر ادعای شما مبنی بر «کشف فساد 450 میلیون یورویی» شوی تبلیغاتی نیست، پس چیست؟ آیا تیزر تبلیغات انتخاباتی است؟!

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: به نظر می رسد که این بار نباید از «شوی تبلیغاتی» شما گذشت. باید شکایت از شما را به مراجع قضایی برد و قطعاً دادگاه صالح نیز روشنگری بزرگ خواهد بود برای کشف خیالی شما.

در خاتمه، برای آخرین بار به شما فرصت می دهیم که عین متن قرارداد، اسناد مالی پرداختی و نیز اسامی همه کسانی را که خورده اند! و برده اند! منتشر کنید. اگر منتشر کردید که ما رسماً در پیشگاه ملت بزرگ ایران عذرخواهی خواهیم کرد؛ اما اگر منتشر نکردید باید بدانید که ملت شریف ایران اظهارات شما را یک بلوف آشکار و یک چاخان بزرگ خواهند دانست.