به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا،دهها نفر از طرفداران احمدي نژاد عصر امروز (شنبه) با در دست داشتن تصاوير و پلاکاردهايي با موضوع حمايت از نامزد مورد نظرشان، با سردادن شعار "درود بر موسوي، راي ما احمدي" ضمن احترام به طرف مقابل و نامزد موردنظر آنها، حمايت خود را احمدي نژاد اعلام کردند.

عکاسان و تصويربرداران برخي رسانه هاي خارجي که بيشتر به بهانه شکار لحظه هاي احتمالي اغتشاش و درگيري ميان هواداران دوطرف در ميدان ولي عصر حاضر شده بودند، جز صحنه هايي از دوستي و احترام و رفاقت ميان هواداران ميرحسين واحمدي نژاد، چيز بيشتري نصيبشان نشد.

طرفداران موسوي هم با در دست داشتن تصاويري از ميرحسين و پارچه هاي سبز رنگ، تنها در چند متري طرفداران احمدي نژاد، در حمايت از ميرحسين موسوي شعار سردادند.

سردادن سرود حماسي "يار دبستاني من" بطور همزمان و از سوي طرفدارن ميرحسين و احمدي نژاد صحنه زيبايي از "رقابتي رفاقتي" طرفداران دو رقيب به نمايش گذاشت.

طرفداران احمدي نژاد سپس با دور زدن ميدان ولي عصر، مقابل ستاد ميرحسين در ضلع جنوب شرقي اين ميدان حاضر شدند و شعارهايي در طرفداري از نامزد مورد حمايت خود سر دادند.

 

** مناظره هاي خياباني ميان طرفداران ميرحسين و احمدي نژاد

 

هنگامي که هواداران احمدي نژاد مقابل ستاد ميرحسين جمع شدند، صحنه هاي مناظره تک به تک ميان هواداران دو طرف درباره موضوع هاي مختلف ديدني بود.

چندين مناظره بطور همزمان ميان سبزپوشان جوان و طرفداران جوان احمدي نژاد در مقابل ستاد موسوي در حال انجام بود و در هر يکي از مناظره ها، طرفداران هريک از اين دو نامزد انتخاباتي با طرح موضوع هاي مختلف سعي در نشان دادن نقاط قوت نامزد مورد حمايت خود و طرفداري از او داشتند.