دکتر «حسن عباسی» در جمع اعضای جامعه اسلامی دانشجویان گیلان اظهار داشت: نبردهای پیش‌بینی شده در غرب برای سال ۲۰۱۲ آرماگدونی است و ربطی به مسئله آخرالزمانی ندارد.

وی با بیان اینکه حضرت مهدی (عج) خواهد آمد، بیان درستی نیست و یک فرضیه حجتیه‌ است، افزود: حضرت مهدی (عج) در بین ماست و روزی برای همه ما مشخص می‌شود که حضرت چه کسی است.

رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز اظهار داشت: مردم باید خود را آماده حکومت مهدی (عج) کنند و این آمادگی با توجه به آیات شریفه قرآن کریم در تغییر در رفتار است.

اقدام فتنه گران ملی نیست

عباسی با اشاره به فتنه ۲۵ بهمن و اقدام‌های گذشته فتنه‌گران اظهار داشت: اقدام فتنه‌گران ملی نیست و حرکت ضد انقلابی است. در حالی که تمام ملت‌ها به طرف الله و اکبر می‌روند، فتنه‌گران قیومیت و سیطره آمریکا را پذیرفته‌اند که قابل تٱمل است.

رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز افزود: وقتی فتنه‌گران شعار «نه غزه و نه لبنان» سر دادند چگونه می‌توان باور کرد که آن‌ها در ۲۵ بهمن برای ملت مصر به عرصه آمدند.

وی هدف غرب از حمایت اقدام فتنه‌گران در ۲۵ بهمن و دفاع کلینتون و اوباما در به شهادت رساندن دانشجوی ایرانی را تغییر نوع نگرش‌های ملت‌های قیام کننده دانست و اظهار داشت: غرب می‌خواست به ملت‌ها بگوید انقلاب اسلامی معقول و منطقی نیست و در این مسیر با خفت و خواری ناکام ماند.

عیش و نوش آقازاده‌ها در اروپا

رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز، در باره موضع‌گیری‌های اخیر حسن روحانی و ناطق نوری گفت: مصاحبه‌ها خیلی شفاف نبود و دوستان باید صریح‌تر قضایا را محکوم کنند و صرف محکوم کردن نیز کفایت نمی‌کند و باید از موضع خود برگردند و از برخی افراد و قضایا اعلام برائت کرده و صراحتاً موضع خودشان را روشن کنند.

وی با اشاره به اینکه عده‌ای از خواص ۲۰ ماه سکوت کردند، افزود: آن‌ها هنوز نیز با جدیت سکوت خود را نشکسته‌اند و بسیاری هم از‌‌ همان روزهای نخست می‌گفتند که رأی ما کجا رفته است.

عباسی اضافه کرد: وقتی مردم می‌بینند کسی که درون نظام قرار دارد چنین موضعی از خود نشان می‌دهد، واکنش نشان می‌دهند.

وی افزود: آقازاده‌هایی که پس از انتخابات سکوت کردند یا حرف‌هایی زدند و در اروپا به عیش و نوش مشغول هستند، فرزندان ملت را با فریب به قیام تحریک کردند و البته ناکام ماندند.