«شيخ حسن روحاني حتي اصلاح‌طلب هم نيست و اصلاح‌طلبان حتي از ماه‌ها پيش اعلام کردند که در اين انتخابات جايي ندارند.»

«در ايران دولت تغيير کرده نه نظام! کساني از اپوزيسيون هربار با تنفر از شيخ ياد مي‌کنند ولي حالا در انتخابات تغيير کرده‌اند. چه خوب گفت شاعر که: از دست‌بوس، ميل به پابوس کرده‌اي. خاکت به سر، ترقي معکوس کرده‌اي».

اين مطلب را پايگاه اينترنتي گويانيوز از رسانه‌هاي حامي فتنه‌سبز خطاب به برخي هم‌قطاران سابق خود نوشت که مي‌کوشند پيروزي حجت‌الاسلام والمسلمين روحاني را به نام خود يا اپوزيسيون جا بزنند.

 

نويسنده اين مطلب مي‌افزايد: شيخ حسن روحاني حتي اصلاح‌طلب هم نيست و اصلاح‌طلبان حتي از ماه‌ها پيش اعلام کردند که در اين انتخابات جايي ندارند.

گويانيوز تاکيد کرده است: برخي مدعيان بعد از 34 سال هنوز نمي‌دانند که به پابوسي شيخ تنزل کرده‌اند.