نصب سنگ بنای فتنه بعدی با گزارش گروه مطالعاتی حقوق بشر مبنی بر تشكيل نهاد مستقل شوراي عالي انتخابات براي برگزاري انتخابات همانند فتنه 88 آغاز شد.

در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل "کمیته صیانت از آرا" توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری پیشنهاد داده شد و بدین سان اولین بدعت در انتخابات گذاشته شد و گزارشهای این نهاد خودساخته به توهم برخی از نامزدها دامن زد. اکنون در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر این جریان و در قالب دیگر و از حنجره ای دیگر شنیده می شود.

به تازگی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی قابل توجه و مشتری پرور اقدام به تهیه گزارش های راهبردی توسط يكي از معاونتهای مجمع کرده است.

در این گزارش راهبردي که در نيمه دوم سال جاري در زمينه انتخابات مجلس شوراي اسلامي توسط گروه حقوق بشر!! معاونت مزبور تهيه شده، به راهكارهايي براي برگزاري انتخابات بهينه در جمهوري اسلامي ايران اشاراتی شده است.

اين گروه با تحلیلهای غلط از اطلاعات درست، پيشنهادي را مبني بر تشكيل نهاد مستقل شوراي عالي انتخابات براي برگزاري انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ارائه كرده است. در اين گزارش در توجيه تشكيل اين نهاد از ضعف مقررات انتخابات در كشور؛ عدم توجه به ضرورت رقابتهاي گروهي و حزبي و.... بعنوان دلايل اصلي ؛ براي اين نهاد نام برده است .

این گزارش درحالی تهیه شده است که به نظر می رسد این معاونت مجمع و گروه حقوق بشر آن هیچ اشرافی به انتخابات سالهای گذشته و علی الخصوص سال 88 نداشته اند و مشارکت 40 ميليوني و حدود 80% درصدي واجدين شرايط در انتخابات را ندیده اند.
براساس این گزارش اطلاعات واصله حكايت از آن دارد تعدادي از عناصر جريان فتنه از گيرندگان گزارشهاي فوق مي باشند و این به منزله آتش تهیه ریختن نهادی است که باید مصلحت نظام را تشخیص دهد و نه تشخیص ....