این ساختمان با زیربنای 3878 در خبابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، میدان شهدای دانشجو، جنب ساختمان بنیاد ایران شناسی قرار دارد و روابط عمومی بنیاد ایران شناسی اختصاص آن به بنیاد باران، وابسته به سید محمد خاتمی را تایید کرد.

 

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ ساختمان جدید بنیاد باران با مساحت 3878 در خبابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، میدان شهدای دانشجو، جنب ساختمان بنیاد ایران شناسی قرار دارد و روابط عمومی بنیاد ایران شناسی در تماس تلفنی با دولت بهار، اختصاص آن به بنیاد باران، وابسته به سید محمد خاتمی را تایید کرد.

براساس تابلوی مقابل ساختمان، موسسه ای به نام خانه فرهنگ به عنوان کارفرما معرفی شده اما کسبه محل به اتفاق می گویند این بنای عظیم متعلق به سید محمد خاتمی و بنیاد باران است.

بنا به گفته اهالی ساخت این بنا که از اواخر دولت خاتمی آغاز و پس از شروع دولت نهم متوقف شده بود، از سال گذشته مجددا آغاز شده و به سرعت در حال پیشرفت است.

نکته حائز اهمیت درباره ساختمان جدید بنیاد باران این است که براساس شنیده ها، زمین آن که هم اکنون حداقل متری 10 میلیون تومان ارزش دارد، دولتی و بخشی از بنیاد ایران شناسی بوده که در دولت خاتمی به بنیاد باران واگذار شده است، البته روابط عمومی بنیاد ایران شناسی این موضوع را تکذیب می کند.

حال این پرسش مطرح است که اگر واگذاری زمین دولتی به بنیاد باران صحت داشته باشد، با چه توجیهی صورت گرفته است. همچنین شایسته است بنیاد باران توضیح دهد که منابع مالی ساخت این بنا که با احتساب ارزش زمین، دهها میلیاردتومان است از کجا تامین شده است؟

منبع

"Our President, analytical news site"