خودشان ۱۵ روز ۱۵ روز، یک ماه، یک ماه صفا می کنند. به ملت که می رسد همه حساب کش می شوند. زود ضرب و تقسیم می کنند و بودجۀ دولت را تقسیم بر ۳۶۵ می کنند، بودجۀ دولت که تا یک قران آخرش تا روز آخر خرج می شود و چیزی از آن نمی ماند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از میدان ۷۲، اکانت محمود احمدی نژاد در گوگل پلاس با انتشار قسمتی از سخنان دکتر احمدی نژاد در مورد ایام تعطیلات و رابطه آن با انسان و تربیت نوشت:

انسان است، برده و دستگاه نیست که می خواهی او را روغن کاری بکنی و از آن کار بکشی. انسان است و ماه رمضان و محرم و کیف با خدا می خواهد. همۀ جمهوری اسلامی و حکومت برای رشد و کمال انسانهاست. فکرهای معیوب گمان می کنند همه باید در خدمت چیز دیگری باشند. انسان های کمال یافته پشتوانۀ کشور و استقلال و عزت و فرهنگ هستند. تک تک مردم باید رشد کنند، آرامش داشته باشند و روحشان کمال پیدا کند. اگر بگوییم یک روز به تعطیلی روز عید فطر اضافه شود که مردم یک سفری بروند، سر و صدای عده ای در اعتراض به این امر بلند می-شود. البته خودشان ۱۵ روز ۱۵ روز، یک ماه، یک ماه صفا می کنند. به ملت که می رسد همه حساب کش می شوند. زود ضرب و تقسیم می کنند و بودجۀ دولت را تقسیم بر ۳۶۵ می کنند، بودجۀ دولت که تا یک قران آخرش تا روز آخر خرج می شود و چیزی از آن نمی ماند. ملت هم که همه دارند کار می کنند. این ملت بزرگ و خوب. به خدا بهترین ملت عالم، ملت ایران است. هوشمندانه ترین تصمیمات تاریخی را ملت ایران گرفته اند، ملت ایران حامل زیباترین پیام های الهی و آسمانی است. این تعصبات قومی نیست. بیان حقیقت و شکر خداست.