حقیقت پور که به دلیل سابقه عضویت در سپاه پاسداران و حضور کنونی در کمیسیون امنیت ملی مجلس احساس مصونیت می کند، در ادامه سخنان دور از ادب خود تاکید کرد: آقای احمدی نژاد به خاطر تحقیر حزب اللهی ها، به خاطر شکستی که به اصولگرایی تحمیل کرد باید به دادگاه برود !

شبکه ایران / عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: آقای احمدی نژاد تنها جایی که باید حاضر شود در دادگاه برای پاسخگویی به ظلمی است که به مردم و حزب اللهی ها کرده است!

منصور حقیقت پور در گفت و گو با خانه ملت مدعی شد: آقای احمدی نژاد تنها جایی که باید حضور و ظهور پیدا کند نه همراه امام زمان (عج) که دادگاه است تا به ظلم هایی که به مردم کرد، رسیدگی شود!

حقیقت پور که به دلیل سابقه عضویت در سپاه پاسداران و حضور کنونی در کمیسیون امنیت ملی مجلس احساس مصونیت می کند، در ادامه سخنان دور از ادب خود تاکید کرد: آقای احمدی نژاد به خاطر تحقیر حزب اللهی ها، به خاطر شکستی که به اصولگرایی تحمیل کرد باید به دادگاه برود!!؟

وی که همواره در حرمت شکنی رئیس جمهور پیشتاز است، ادامه داد: گویا اطرافیان آقای احمدی نژاد احساس کرده اند عده ای آدم خل وضع، مردمان این کشور هستند که هر چه گفتند قبول کنند؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه توهین و هتاکی خود به رئیس جمهور تصریح کرد: اگر قرار باشد امثال آقای چاوز و احمدی نژاد همراه با امام زمان بیایند که باید در آن دوره نیز منتظر فجایعی مثل اختلاس 3 هزار میلیاردی باشیم!!