کوچک زاده با اشاره به اینکه احمدی نژاد سازمان مرده برنامه و بودجه را دفن کرد، گفت: این سازمان منفعتی برای کشور نداشت که الان نیاز به احیایی مجدد آن باشد.

مهدی کوچک زاده با بیان این مطلب که سازمان برنامه و بودجه دارای حیات و منفعتی برای کشور نبود که عدم وجود آن ما را دچار مشکل کرده باشد، بیان داشت: احمدی نژاد سازمان مرده ای را دفن کرد و لذا مرده را نمی توان دوباره زنده کرد.
نماینده تهران که با خبرنگار شبکه ایران گفت وگو می کرد، تصریح کرد: سازملان برنامه و بودجه میتی بود که احمدی نژاد دفنش کرد و تلاش برای احیای مجدد امری بیهوده است.
وی با انتقاد از اقدام نمایندگان در احیای سازمان برنامه و بودجه،‌ تأکید کرد: برخی از نمایندگان از سر لج و لجبازی اقدام به این کار کرده اند.
کوچک زاده با اشاره به اینکه اقدام نمایندگان از پشتوانه کارشناسی برخوردار نیست، گفت: بسیاری از افرادی که این طرح را امضاء کرده اند،‌هیچ اطلاعی از عملکردها و مشکلات سازمان برنامه و بودجه ندارند.

لازم به ذکر است تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی، خواستار احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده اند.

به گفته نمایندگان طرح مذکور که تاکنون 226 نماینده آن را امضا کرده اند هنوز تقدیم هیات رئیسه مجلس نشده است.

گفتنی است رئیس جمهوردر سال 84 سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد.