یک مقام آگاه با تاکید بر اینکه احمدی نژاد نسبت به ادامه مسیر عدالتخواهانه سال ۸۴ بسیار حساس است، گفت: «احمدی نژاد برای تداوم خط عدالت برنامه جدی دارد و معتقد است بدون شک دولت آینده ده برابر انقلابی تر از دولت کنونی خواهد بود.»

یک مقام آگاه در واکنش به خبر یکی از سایت ها در خصوص کاندیداتوری مهندس مشایی در انتخابات ریاست جمهوری آینده و برنامه دکتر احمدی نژاد برای حمایت تبلیغاتی از او در سفرهای استانی گفت: « رسالت اصلی دکتر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آتی، مقابله با توطئه مهندسی انتخابات است.»

این مقام آگاه افزود: « رئیس جمهور و مهندس مشایی از زمان شکل گیری توطئه انگلیسی انحراف، دو تفکیک راهبردی را در فضای سیاسی رسانه ای کشور دنبال می کردند که از وقوع یکی از این تفکیک ها باید جلوگیری و به بروز تفکیک دیگر باید کمک می شد.

آنچه نباید رخ می داد جدایی احمدی نژاد از ولایت بود که علی رغم تبلیغات سنگین، دشمنان نتوانستند جز در میان اقلیتی محدود و البته موثر، گزاره تفکیک احمدی نژاد از ولایت را جا بیاندازند و توده های ملت همچنان رئیس جمهور را سرباز رهبر انقلاب می دانند.

وی ادامه داد: «آن تفکیکی که باید رخ می داد و رئیس جمهور و مهندس مشایی آن را دنبال می کردند این بود که تمام گروه های سیاسی کشور، با احمدی نژاد مرزبندی کنند. این مهم نیز محقق شد و بسیاری از افراد و جناح های سیاسی به خاطر حمایت از احمدی نژاد در گذشته توبه کردند.»

این مقام عالی رتبه دولتی اضافه کرد: «با به نتیجه رسیدن این دو پروژه مهم فرصت تقلب گفتمانی و ارائه احمدی نژاد بدلی از تمام احزاب سیاسی کشور سلب شده و ضربه ای مهلک به این جریانات وارد آمده است.»

این مقام عالی رتبه در خصوص حمایت رئیس جمهور از مهندس مشایی در انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: «هدف اصلی احمدی نژاد جلوگیری از مهندسی انتخابات و برگزاری آن در شرایط آزاد است و نتیجه چنین انتخاباتی قطعا پیروزی کاندیدای عدالتخواهان و حامیان احمدی نژاد خواهد بود.»

وی با تاکید بر اینکه احمدی نژاد نسبت به ادامه مسیر عدالتخواهانه سال ۸۴ بسیار حساس است، گفت: «احمدی نژاد برای تداوم خط عدالت برنامه جدی دارد و معتقد است بدون شک دولت آینده ده برابر انقلابی تر از دولت کنونی خواهد بود.»

وی ادامه داد: «رصد تحولات اجتماعی صورت گرفته طی یک سال و نیم گذشته به روشنی نشان می دهد که کاندیدای جریان عدالتخواه برای پیروزی نیازی به حمایت های مستقیم رئیس جمهور ندارد، گفتمان احمدی نژاد به طور کامل نهادینه شده و علاوه بر مستضعفین، قشر متوسط جامعه نیز به احمدی نژاد پیوسته اند.»

این مقام آگاه با برشماری برخی از توطئه های شکل گرفته علیه دولت، تصریح کرد: «پروژه خلع ید از دولت، برگزاری انتخابات توسط کمسیونی تحت نظر مجمع تشخیص مصلحت و ... همگی در حکم اعتراف زود هنگام به شکست و در جهت مهندسی انتخابات صورت گرفته است.»