احمد شریعت ، وبلاگ نویس حامی احمدی نژاد که مدیریت وبلاگ فیلترشده 'ندایی از درون ' را بر عهده داشت ، سه شنبه پس از تحمل 18 روز بازداشت از زندان اوین آزاد شد.

دادستانی تهران برای شریعت قرار وثیقه 100 میلیون تومانی صادر کرده بود که به دلیل ناتوانی مالی شریعت ، منجر به بازداشت وی و انتقال به اوین شد.

آزادی شریعت پس از ادای وثیقه توسط یکی از وبلاگ نویسان احمدی نژادی صورت گرفت.