علیرضا نوری زاده مفسر رادیو اسرائیل و صدای آمریکا مدعی شد که سایت کلمه ، پایگاه اطلاع رسانی رسمی میرحسین موسوی در اختیار ماموران امنیت جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

نوری زاده طی گفتگویی با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا(VOA) با اشاره به عذرخواهی سایت «کلمه» بابت انتشار خبر کذب انتقال موسوی به زندان حشمتیه ، ادعا کرد: چون هیچ دلیلی برای عذرخواهی سایت کلمه درباره خبر منتشره وجود ندارد پس باید نتیجه بگیریم که این سایت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی افتاده است.وی ادعا کرد که 5 ،6 نفر رمز عبور ورود به سایت کلمه را دارند که برخی از آن ها در خارج کشور هستند.نوری زاده به اسامی افرادی که پسورد ورود به سایت کلمه را دارند اشاره ای نکرد اما با اشاره به حضور برخی مشاوران موسوی در کشورهای اروپایی (نظیر اردشیر امیرارجمند) و تشکیل گروهی با عنوان شورای هماهنگی راه سبز امید توسط آنها احتمال می رود منظور نوری زاده این اشخاص باشند.

گفتنی است سایت کلمه هنگام آغاز حصر خانگی موسوی و همسرش با انتشار خبری مدعی شد که این دو به زندان حشمتیه منتقل شده اند اما پس از آن که با روشن گری رسانه ها مشخص شد که زندان حشمتیه ربطی به نهادهای امنیتی و انتظامی ندارد و 3 سال است تعطیل شده است سایت کلمه خبر دروغ خود را پس گرفت و بابت آن از مخاطبین عذرخواهی کرد. عذرخواهی سایت کلمه بابت انتشار اخبار دروغ ، واکنش تند بسیاری از حامیان فرقه سبز در خارج کشور را بدنبال داشت در حالی که سایت کلمه این عذرخواهی را به دلیل آشکار شدن ابعاد دروغ بزرگش نزد مردم داخل کشور عنوان کرد.
با توجه به این که گردانندگان سایت رسمی میرحسین موسوی تاکنون به ادعای نوری زاده پاسخی نداده و اخبار و گزارش های آن به روال سابق منتشر می شود ، این احتمال وجود دارد که نوری زاده و تیمش در یک رقابت درونی با نمایندگان موسوی در خارج کشور، قصد دارند ضمن خدشه وارد کردن به اعتبار سایت رسمی موسوی ، گردانندگان این سایت را نفوذی دستگاه اطلاعاتی ایران قلمداد کرده و خود را در جایگاه خط دهی به پیاده نظام فرقه سبز قرار دهند.در همین راستا ذکر این نکته مهم است که در هفته های اخیر بین اپوزیسیون قدیم و جدید رقابت سختی آغاز شده که نمونه آن را می توان در حملات شدیداللحن گروه های چپ و سلطنت طلب علیه عطاء الله مهاجرانی و محسن کدیور مشاهده کرد. به نظر می رسد عناصر اپوزیسیون قدیم از این که اصلاح طلبان فراری در قامت رقبای جدیدی برای گرفتن بودجه کنگره آمریکا جهت براندازی جمهوری اسلامی ظاهر شده اند ، به شدت عصبانی هستند و تلاش می کنند با زدن برچسب هایی چون اصلاح طلب حکومتی و حتی نفوذی های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در اپوزیسیون ، رقبای حریص تازه نفس را از میدان به در کنند.