یکی از وزرای اقتصادی اجتماعی کابینه تدبیر و امید از طرق غیر قانونی اقدام به تحصیل در یکی از مراکز آموزشی و کسب مدرک از این مرکز کرده است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ یکی از وزرای اقتصادی اجتماعی کابینه تدبیر و امید از طرق غیر قانونی اقدام به ادامه تحصیل در یکی از مراکز آموزشی و کسب مدرک از این مرکز کرده است.

البته اسنادی از تحصیل غیر قانونی این وزیر دولت و چگونگی عضویت وی در هیئت علمی و رفتن وی تا مرز اخراج در اختیار شبکه اطلاع رسانی دانا قرار دارد که در آینده و در صورت نیاز اقدام به انتشار آن خواهد کرد.

قائم مقام این وزیر نیز در حال حاضر به رغم داشتن مسئولیت در حال تحصیل است.

منبع : دانا