این خبر مخدوش در حالی از سوی یک سایت آمریکایی منتشر می گردد که در 48 ساعت گذشته برخی رسانه های داخلی نزدیک به جریان های سیاسی مخالف دولت در ایران تلاش کرده بودند با انتشار برخی اخبار دروغین علیه رئیس جمهور، پروژه ای ضد امنیتی در ایران را کلید بزنند.

ایرنای انگلیسی گزارش داد روز گذشته پایگاه خبری ورلد نت دیلی که پیش از این اخبار مخدوشی از ایران بر روی خروجی خود قرار داده بود؛ در خبری دروغین مدعی شده دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران توسط برخی نیروهای امنیتی به صورت موقت بازداشت شده است.

این خبر کذب در حالی بر خروجی این پایگاه خبری قرار گرفت که دارای تناقضات و دروغ پردازی های مکرر و متعدد می باشد.

به نظر می رسد انتشار این اخبار دروغ با هدف تاثیرگذاری بر فضای انتخابات ریاست جمهوری ایران که کمتر از دو ماه دیگر برگزار می شود، بوده و در راستای اجرای پروژه ضد امنیتی علیه ایران و القای حاکمیت دوگانه در ساختارهای نظام تهیه و منتشر شده است.

گفتنی است این خبر مخدوش در حالی از سوی یک سایت آمریکایی منتشر می گردد که در 48 ساعت گذشته برخی رسانه های داخلی نزدیک به جریان های سیاسی مخالف دولت در ایران تلاش کرده بودند با انتشار برخی اخبار دروغین علیه رئیس جمهور، پروژه ای ضد امنیتی در ایران را کلید بزنند.