منوچهر متکی: معتقدم که رسانه‌ها باید آزاد بوده و از آن‌ها به عنوان یک فرصت استفاده شود و در این زمینه روزنامه دولت باید صفحاتی برای انتقاد از دولت اختصاص دهد!!!

وزیر امور خارجه برکنار شده دولت دهم گفته:‌ وقتی که بنده در دوران وزارت خارجه به سفر می‌رفتم به من انتقاد می‌کردند که چرا رسانه‌های مخالف دولت را در این سفرها با خودم همراه می‌کنم و من در پاسخ به آن‌ها می‌گفتم که شما اگر رسانه‌ای موافق دولت سراغ دارید به من معرفی کنید. متکی که داوطلب کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است، همچنین افزوده: معتقدم که رسانه‌ها باید آزاد بوده و از آن‌ها به عنوان یک فرصت استفاده شود و در این زمینه روزنامه دولت باید صفحاتی برای انتقاد از دولت اختصاص دهد.

روزنامه دولت فقط نباید مجیزگوی دولت باشد! آزادی بیان و مطبوعات حتماً در چارچوب جامعه مدنی است که ما می‌توانیم از آن به عنوان یک فرصت استفاده کنیم! ادعاهای آقای متکی در حالی مطرح می‌شود که روزنامه ایران هم در موعد انتخابات مجلس و هم در همین ایام با ارسال نامه‌های جداگانه از ایشان درخواست مصاحبه کرد که در هر دو مورد با پاسخ منفی ایشان روبه‌رو گشت. با تمام این تفاسیر روزنامه ایران این آمادگی را دارد تا در گفت‌وگویی با آقای متکی این فضا را برای این منتقد دولت فراهم کند!