روزنامه واشنگتن پست در مقاله جدید خود تحت عنوان اكنون زمان به نفع ایران است اذعان نموده كه كشورمان برنده بزرگ مذاكرات هسته ای برگزار شده در آلماتی قزاقستان بوده است.

'جنیفر روبین' با اذعان به این موضوع كه تحولات اخیر همگی به نفع ایران بوده است می افزاید 'شاید تحولات كنونی در آمریكا بیشترین سود را به ایران رسانده باشد. ما با انتخاب وزیر دفاع جدیدی در آمریكا مواجه هستیم كه بصورت علنی اظهار داشته كه مخالف تحریم های یك جانبه علیه ایران است و مواضعی خصمانه در قبال رژیم صهیونیستی اتخاذ نموده است و همین طور رئیس جمهوری را داریم كه می خواهد مالیات بیشتری از ثروتمندانمان دریافت كند و به ضرر امنیت ملی آمریكا عمل می كند.'

نویسنده این مقاله كه به جناح سیاسی راست آمریكا وابسته است و از سوی نئومحافظه كاران مورد حمایت قرار می گیرد با لحنی خشمگینانه می افزاید 'خروج نیروهای آمریكائی از افغانستان و عراق نیز به نفع ایران است، این حماقت بزرگ دولت آمریكاست!